WoON Twente: lessen voor succesvol samenwerken

samenwerken verduurzaming woningcorporaties Energie en wonen Mensen verbinden & begeleiden

Marlien Sneller (zij/haar)

Transitiemaker

woon twente

Hoe stimuleer en activeer je de samenwerking tussen 15 Twentse woningcorporaties op het gebied van duurzaamheid? Met die vraag hebben we samenwerkingsverband WoON Twente geholpen. Op 25 januari 2022 gaven we een Workshop Samenwerking aan alle koplopers en snelle volgers. De inzichten vind je in dit inspiratiedocument: WoON Twente: Inspiratiedocument Workshop Samenwerking.

De aanleiding van de workshop: uit de leersessie in november bleek dat samenwerking één van de onderwerpen was die extra aandacht nodig had. Sommige groepen hadden geen heldere afspraken gemaakt, anderen duiken de inhoud in voordat ze een proces hebben afgesproken, en in alle gevallen is er potentie om elkaar beter te leren kennen. Het zijn immers medewerkers van verschillende corporaties die met elkaar samenwerken.

Daarom ontwikkelden we een workshop die uit tips en praktijkervaringen bestond, én waarin deelnemers met elkaar in gesprek gingen hoe ze het samen kunnen organiseren. Dit inspiratiedocument vangt alle belangrijke inzichten uit deze workshop. Hij is geschikt voor alle teams die moeten samenwerken, en in het bijzonder voor teams die uit mensen van verschillende organisatie bestaan. Doe er je voordeel mee!