Kennisgebied

Materialentransitie

Lineaire processen hebben ons in het begin van de industrialisatie ver gebracht, maar nu merken wij hier ook de nadelige effecten van. Grondstoffen raken op en onze lucht, bodem en water raken steeds meer vervuild. Circulaire oplossingen zijn hard nodig voor een gezonde leefomgeving.

Wil je meer weten over de Materialentransitie?

Neem dan contact op met Lisa of Yael.

Lisa van Welie

vanwelie@squarewise.com

Yael Aartsma

aartsma@squarewise.com

Onze partners

Wij werken graag samen om nog meer impact te maken!

Werk met ons samen om circulaire oplossingen te realiseren voor een leefwereld van verschil. Of haak ons aan bij jouw ambitieuze project voor een betere leefomgeving.