Kennisgebied

Circulair en biobased bouwen

De tijd dringt voor de zoektocht naar oplossingen om CO2 terug te dringen. Lineaire processen hebben ons in het begin van de industrialisatie ver gebracht, maar de nadelige effecten komen worden steeds duidelijker. Grondstoffen raken uitgeput en onze lucht, bodem en water raken in toenemende mate vervuild. Duurzame een circulaire materiaalinnovaties zijn hard nodig voor een gezonde leefomgeving.

Wil je meer weten over de materialentransitie?

Neem dan contact op met Lisa of Yael.

Lisa van Welie (zij/ haar)

lisa@squarewise.nl

Yael Aartsma (zij/ haar)

yael@squarewise.nl

Onze partners

Wij werken graag samen om nog meer impact te maken!

Werk met ons samen om circulaire oplossingen te realiseren voor een leefwereld van verschil. Of haak ons aan bij jouw ambitieuze project voor een betere leefomgeving.