Over ons

Transitiemakers
voor een betere wereld

Wij zetten ons dag en nacht in voor een leefwereld van verschil. Ongeacht welke rol we binnen Squarewise vervullen. De vraag is dan ook niet of we duurzame transities gaan versnellen, maar hoe!

Wij strijden voor een egovrije & ecovriendelijke wereld

Lef

We zijn onconventioneel. We durven het anders te doen. Systemen te doorbreken. Mensen uit te dagen. Verder te kijken. Uit te proberen. Alleen zo kunnen we veranderen.

Liefde

We creëren een veilige basis voor de opdrachtgever en voor elkaar, en begeleiden op een warme manier. We werken vanuit liefde en energie, op basis van verbinding en vertrouwen. We zijn sensitief voor wat eenieder van ons nodig heeft.

Onbaatzuchtig

We redeneren altijd vanuit het grotere gemeenschappelijke belang. Wij staan ten dienste van de samenleving. Om met elkaar een mooiere wereld te creëren. Wij helpen elkaar ontwikkelen.

Eigenwijs

We durven te staan voor wie we zijn en waar we in geloven. We zien de nieuwe wereld voor ons. We prikkelen jouw nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht.

Steward Owned Sociale Onderneming

Squarewise is een steward owned sociale onderneming. Dit betekent dat Squarewise niet in het bezit is van een of meerdere eigenaren, maar op zichzelf bestaat en dus een zelfsturende en horizontale organisatie is.

team squarewise

Meet the team!

Wij zijn een zelfsturend team. De verantwoordelijkheden binnen Squarewise zijn verdeeld onder alle teamleden, waarbij iedereen gelijk is aan elkaar. Ook zijn we transparant over ons belonings-beleid en rapporteren wij over onze impact. Op deze manier kunnen wij ons gezamenlijk bezig houden met onze missie: een gezonde leefomgeving voor mens & natuur.

Ons ecosysteem

Ook wij bevinden ons in een ecosysteem als organisatie. 

Wij proberen dan ook optimaal gebruik te maken van alle andere organisaties en instanties die een leefwereld van verschil nastreven. Gezamenlijk maken we namelijk meer positieve impact!