Kennisgebied

Voedsel en landbouw

De landbouwtransitie gaat over meer dan klimaat, stikstof, biodiversiteit, bodem en water. Het is ook een sociale transitie. Die niet alleen op de schouders van boeren rust, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van onze maatschappij. Want de overgang naar een volhoudbaar voedsel- en landbouwsysteem vraagt om een nieuwe, hechtere relatie tussen burger, boer en dier. Om een andere omgang met eigendom van grond. Om korte ketens, van bodem tot bord en van boer tot bouwer.

 

De juiste taal spreken

We snappen de spagaat waar boeren in zitten. Niet in de laatste plaats omdat een aantal van onze transitiemakers zelf ook ondernemer is in de land- en tuinbouw. Daardoor kennen we de sector van binnenuit. We weten welke taal boeren spreken, en waar ze van wakker liggen.

Pioniers vooruithelpen

Er zijn nieuwe boeren die vol overtuiging werken aan een voedselsysteem binnen de grenzen van de aarde. Die nieuwe voedselgemeenschappen bouwen, rondom tuinen en boerderijen. Deze koplopers helpen wij vooruit. Dat doen we door toegang tot land te organiseren (én te agenderen). En door pionierende boeren met elkaar te verbinden. Zo hoeft niet iedereen het wiel steeds opnieuw uit te vinden, en kunnen kleinschalige initiatieven van de grond komen en opschalen.

Toekomstperspectief creëren

Er zijn ook veel boeren die duurzamer willen werken, maar geen koploper zijn. Samen met deze groep ontwikkelen we nieuwe, creatieve verdienmodellen. De teelt van biobased bouwmaterialen is daar een voorbeeld van. En we bieden overheden inzicht in lessen uit de praktijk: dít is wat boeren nodig hebben om te kunnen veranderen. Zo creëren we, samen met alle betrokken partijen, toekomstperspectief voor de boer.

Samen met ons werken aan een volhoudbaar voedsel- en landbouwsysteem?

Neem contact op met Johannes, Jeanet of Vincent.

Johannes Regelink (hij/ hem)

johannes@squarewise.nl

Jeanet van der Woude (zij/ haar)

jeanet@squarewise.nl

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

vincent@squarewise.nl

Wij werken graag samen om nog meer impact te maken!

Werk met ons samen om natuur inclusieve oplossingen te realiseren voor een leefwereld van verschil. Of haak ons aan bij jouw ambitieuze project voor een betere leefomgeving.