Kennisgebied

Landbouwtransitie

Nederland bestaat voornamelijk uit landbouwgrond, waarvan de meeste bedrijven gefocust zijn op hoge productie en niet op het samenwerken met de natuur. In plaats van CO2 op te slaan via een gezonde bodem, raakt onze bodem steeds meer uitgeput. Dit moet anders, voor ons voedsel én een gezonde leefomgeving.

Wil je meer weten over Landbouw?

Neem dan contact op met Vincent of Johannes.

Vincent Oberdorf

oberdorf@squarewise.com

Johannes Regelink

regelink@squarewise.com

Onze partners

Wij werken graag samen om nog meer impact te maken!

Werk met ons samen om natuur inclusieve oplossingen te realiseren voor een leefwereld van verschil. Of haak ons aan bij jouw ambitieuze project voor een betere leefomgeving.