Kennisgebied

Landbouwtransitie

De waardevolste natuurgebieden van Nederland ontstonden door agrarisch gebruik. De smalle focus op productie en gebruik van fossiele energiebronnen van de afgelopen 80 jaar zorgde voor een landbouwsysteem dat niet volhoudbaar is. Maar hoe komen we weer tot een landbouwpraktijk die wel volhoudbaar is? Die onze boeren kunnen overdragen aan komende generaties? Waar voor de boer een prima boterham in te verdienen is? Die weer echt een onderdeel wordt van ons ecosysteem? Een landbouw waarbij gezondheid net zo belangrijk wordt als hoeveelheid? De verduurzaming van de landbouw is een van de grootste uitdagingen voor de realisatie van een betere leefomgeving.

 

Hulp nodig bij de transitie naar duurzame landbouw?

Neem dan contact op met Vincent of Johannes.

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

vincent@squarewise.nl

Johannes Regelink (hij/ hem)

johannes@squarewise.nl

Onze partners

Wij werken graag samen om nog meer impact te maken!

Werk met ons samen om natuur inclusieve oplossingen te realiseren voor een leefwereld van verschil. Of haak ons aan bij jouw ambitieuze project voor een betere leefomgeving.