Project 2021 - heden

Provincie Zuid-Holland | Werken aan een biobased bouweconomie in Zuid-Holland

Circulair en biobased bouwen Voedsel en landbouw Duurzame strategieën & beleid Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

In de provincie Zuid-Holland moeten er voor 2030 200.000 nieuwe woningen bijkomen. Een grote opgave. Tegelijkertijd moet de bouwsector flink verduurzamen. Koplopers uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen hebben zich verenigd in het vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen. Het netwerk streeft ernaar dat de nieuwe woningen zoveel mogelijk met natuurlijke materialen worden gebouwd.

Squarewise begeleidt het netwerk om tot strategische keuzes te komen; met welke doorbraakprojecten kan het netwerk écht verschil maken in de transitie naar een biobased bouweconomie?

Het team

Leonie van der Steen (zij/ haar)

Transitiemaker

Charlotte Derksen (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

provincie zuid-holland

Onze oplossing

Het vernieuwersnetwerk Biobased Bouwen bestaat uit koplopers en pioniers uit de hele keten. Denk aan grote bouwpartijen, innovatieve start ups, gemeenten, woningcorporaties en kennisinstellingen. Onder begeleiding van Squarewise en DRIFT definieerde het netwerk een aantal doorbraakprojecten. Projecten die zoveel impact hebben, dat de schaal waarop biobased bouwen wordt toegepast, enorm toeneemt. Die laten zien dat deze manier van bouwen geen bevlieging is, maar een serieus alternatief. Die obstakels, zoals gebrek aan kennis en vertrouwen, uit de weg ruimen. Van het op grote schaal collectief verwerken van vezels tot het standaardiseren van nieuwe dakopbouwen van hout. Squarewise brengt partijen met uiteenlopende kennis en expertise bij elkaar, zet consortia op en activeert het netwerk om aan de slag te gaan én te blijven.

  • Doorbraakprojecten definiëren

    Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst brachten we met ruim 80 mensen in kaart: welke interventies zijn nodig om de transitie naar biobased bouwen te versnellen? En met welke doorbraakprojecten kunnen we onze doelen bereiken en barrières wegnemen?
  • Gezamenlijk aan de slag

    In verschillende consortia committeren partijen zich aan een doorbraakproject. Voldoet het project aan de vastgestelde ‘doorbraakcriteria’, dan kunnen de partijen aan de slag met de uitvoering.