Project Afgerond

RWU – Gemeenschappelijke verduurzamingsaanpak

Energie en wonen Nieuwe waarden Duurzame strategieën & beleid Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen, bundelen de woningcorporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU), samen verantwoordelijk voor 30% van de woningen in de regio Utrecht, hun krachten. Want samen kun je sneller verduurzamen, tegen lagere kosten. Hoe richt je de samenwerking op zo’n manier in, dat je optimaal gebruik maakt van elkaars kennis, innovatie- en opschalingskracht?

Het team

Jeske Zonneveld (zij/ haar)

Transitiemaker

Lisa van Welie (zij/ haar)

Transitiemaker

Leonie van der Steen (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

logo rwu

Onze oplossing

Squarewise ondersteunde het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) bij de ontwikkeling en implementatie van een visie en strategie voor een gezamenlijke duurzaamheidsaanpak. Om de woningcorporaties effectief te laten samenwerken kozen we voor een werkwijze volgens het ‘koploper-volger-peloton-principe’. Dat werkt zo: koplopers experimenteren met innovaties, volgers kijken mee en kunnen deze bij een positief resultaat direct overnemen in hun eigen bezit. Zijn de uitkomsten hierna positief en is de innovatie ‘volwassen’, dan wordt de oplossing de nieuwe norm voor het peloton. Zo worden pilots sneller opgeschaald.  
 • Ontwikkelen duurzaamheidsvisie

  Samen formuleren we een visie op CO2-uitstoot in 2050. Dat resulteert in 5 thema’s waar woningcorporaties op moeten sturen: klimaatadaptatie, circulariteit, energiebesparing, -opwekking en -opslag. We besluiten te werken volgens een ‘koploper-volger-peloton-model’ om de gestelde doelen te bereiken.
 • Bepalen concrete strategie

  Van visie naar concrete projecten: we maken een innovatieplanning voor de koplopers, volgers en pelotonpartijen. We bespreken voorwaarden voor opvolging en opschaling. En we werken aan een pelotonproject – een innovatie die zich al bewezen heeft: zonnepanelen voor 4 corporaties in een gezamenlijke uitvraag. Daarnaast zetten we sterk in op kennisdeling.
 • Opzetten langetermijnprogramma

  Van losse projecten naar een coherent programma: in een programma leggen we de langetermijnagenda, organisatiestructuur en projecten vast, om zo de voortgang en samenwerking te borgen.
 • Programmamanagement en overdracht

  We zorgen dat alle afspraken worden uitgevoerd. Ook starten we een project waarmee we met gezamenlijke CO2-monitoring de voortgang kunnen meten. Aan het eind van deze fase dragen we het volledige programma over aan de daarvoor aangestelde programmamanager.

‘DONUTMODEL IN DE PRAKTIJK 
19 woningcorporaties in 16 gemeenten in de Utrechtse regio (U16) besloten te werken volgens het ‘donutmodel’. Naar analogie van de Donut Economie van Kate Raworth blijven ze hun kerntaak vervullen – betaalbare woningen voor huurders – maar wel binnen de grenzen van de planeet.