Project Afgerond

Gezamenlijke regeling reduceren warmtevraag

Energie & warmte Gebouwde omgeving

De uitdaging

Hoe versnellen we gezamenlijk het reduceren van de warmtevraag bij corporatiewoningen die op termijn worden aangesloten op het Amsterdamse warmtenet?

Het team

Dian Kroes

Transitiemaker

Niels Rood

Niels Rood

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)

gemeente amsterdam

Onze oplossing

Een gedragen (subsidie)regeling die woningcorporaties en bewoners stimuleert om warmte reducerende maatregelen te treffen die huidige onderhouds- en renovatieplanningen niet in de weg staan.