Project Afgerond

Gemeente Amsterdam – Gezamenlijke regeling reductie warmtevraag

Energie en wonen

De uitdaging

Hoe versnellen we gezamenlijk het reduceren van de warmtevraag bij corporatiewoningen die op termijn worden aangesloten op het Amsterdamse warmtenet?

Het team

Niels Rood (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

gemeente amsterdam

Onze IMPACT

Een gedragen (subsidie)regeling die woningcorporaties en bewoners stimuleert om warmte reducerende maatregelen te treffen die huidige onderhouds- en renovatieplanningen niet in de weg staan.