Project Afgerond

Ministerie van BZK – Ontwikkeling van de ontzorgingsmarkt van woningverduurzaming

Energie en wonen

De uitdaging

De ontzorgingsmarkt komt (te) langzaam op gang. Hoe we een werkende ontzorgingsmarkt creëren gedragen door alle stakeholders.

Het team

Yael Aartsma (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
adviesrapport effectieve ontzorgingsmarkt

Onze IMPACT

Een adviesrapport met 4 concrete handelingsperspectieven voor Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere stakeholders in de markt.