Project Afgerond

Ontwikkeling van de ontzorgingsmarkt van woningverduurzaming

Gebouwde omgeving

De uitdaging

De ontzorgingsmarkt komt (te) langzaam op gang. Hoe we een werkende ontzorgingsmarkt creëren gedragen door alle stakeholders.

Het team

Aron Klapwijk

Transitiemaker

yael aartsma

Yael Aartsma

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
adviesrapport effectieve ontzorgingsmarkt

Onze oplossing

Een adviesrapport met 4 concrete handelingsperspectieven voor Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere stakeholders in de markt.