De uitdaging

In 2050 moet de woningvoorraad van Nederlandse woningcorporaties CO2-neutraal zijn: een grote en complexe opgave. Onder de noemer WoON Twente verenigden 16 Twentse woningcorporaties voor (kennis)ontwikkeling en innovatie op het brede domein van wonen. Squarewise hielp de Twentse woningcorporaties met het opzetten van een gezamenlijk duurzaamheidsprogramma.

Het team

Marlien Sneller (zij/haar)

Transitiemaker

Marcel Heskes (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

woontwente

Onze oplossing

Squarewise ontwikkelde een samenwerkwijze volgens een ‘koploper-snelle volger-peloton’-structuur, zodat 16 woningcorporaties in dorp en stad in de regio Twente efficiënter samenwerken, van elkaar leren en slim gebruik maken van elkaars innovatiekracht. Koplopers experimenteren met projecten, snelle volgers denken vanaf een vroeg stadium mee en kunnen het project bij een positief resultaat direct overnemen in hun eigen bezit. Zijn de uitkomsten hierna positief en is de aanpak ‘volwassen’, dan wordt het hele peloton uitgenodigd om de oplossing toe te passen. 

 • Ambities formuleren

  Met alle corporaties verkennen we de basisambities op het gebied van duurzaamheid en scherpen deze aan.
 • Thema's en rollen kiezen

  Elke corporatie kiest een specifieke rol (koploper, snelle volger of peloton) voor ieder van de zes thema’s. Koplopers brengen we per thema bij elkaar.
 • Plannen presenteren

  Alle koplopers presenteren hun ambities en plannen aan alle deelnemers van het programma. Dat zorgt voor veel energie en interactie.
 • Overdracht aan WoOn Twente

  Nu ligt het eigenaarschap bij WoON Twente, Squarewise blijft betrokken vanaf de zijlijn.

KIJKEN: WONINGCORPORATIE EN SQUAREWISE OVER DIT PROJECT 
Aan het woord: transitiemakers Marlien Sneller en Marcel Heskes, en Eric Markvoort, directeur van de Twentse woningcorporatie Welbions. Over de aanleiding, aanpak en impact. En over het donutmodel van econoom Kate Raworth, dat als inspiratie diende voor de samenwerkwijze.