Project 2021 - heden

Lisdodde inzetten als bouwmateriaal

Circulair en biobased bouwen Voedsel en landbouw Duurzame strategieën & beleid Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Nog steeds bouwt Nederland met dezelfde vervuilende bouwmaterialen, terwijl de alternatieven voor het oprapen liggen. Om biobased bouwen toegankelijker voor de sector te maken, startte Squarewise een experiment rondom de waterplant lisdodde als bouwmateriaal. Hoe kom je van teelt tot concrete bouwtoepassing? Hoe werk je daarbij samen met de hele keten – van boer tot bouwer? En: wat kunnen we daarvan leren? Deze en nog veel meer vragen over de potentie en eigenschappen van biobased bouwen onderzoeken wij in een circulair ketenproject.

Het team

Charlotte Derksen (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

KANSEN VOOR BOUW ÉN LANDBOUW 

Door de handen ineen te slaan, kunnen boeren en bouwers elkaar versnellen in de transitie naar een circulair en duurzaam productieproces. Bijkomend voordeel: lisdodde doet het ontzettend goed op natte veengrond. Daarmee kan de plant kansen bieden voor de problemen in de verdroogde veenweidegebieden.  

Onze oplossing

Als initiatiefnemer, procesbegeleider en aanjager heeft Squarewise partijen uit de landbouw en bouw met elkaar verbonden: van boeren tot productontwikkelaars en van architecten tot een timmerfabriek. Door de hele keten te betrekken komen we versneld tot een concreet eindproduct: een afgewerkt lisdodde-wandpaneel, dat makkelijk en snel is toe te passen. Lokaal geproduceerd, volledig natuurlijk en hernieuwbaar. Tijdens het productieproces verzamelen we inzichten over technische processen (teelt, oogst en verwerking), verdienmodellen voor boeren en bouwers, en kansen voor opschaling. Daarmee dient dit ketenproject als voorbeeld voor de bouwsector – we laten zien hoe het werkt, en vooral ook: dát het werkt 
 • Startsessie

  Met de ketenpartijen bespreken we verwachtingen, mogelijkheden, moeilijkheden en kansen. We verkennen samen hoe dit project als voorbeeld kan dienen in de bouwsector.
 • Oogst en verwerking

  Onze partners in de landbouw oogsten, drogen en hakselen de lisdodde.
 • Ontwikkeling afzonderlijke onderdelen

  De productontwikkelaars maken een binnenbeplating van lisdodde, een buitenbeplating van hout, en een kern van isolatiemateriaal van lisdodde en mycelium.
 • Ontwikkeling prefab wandelement

  Uit de losse onderdelen wordt een prefab wandelement gemaakt. Het wandpaneel is tijdens de Floriade Expo 2022 te zien.
 • Doorontwikkeling en testen

  Er wordt onder andere getest op stabiliteit, (akoestische) isolatie en brandweerstand. De eerste resultaten zijn veelbelovend.