Project 2021 heden

Leertraject kruidenrijk grasland: Verduurzaming van de melkveehouderij

Voedsel en landbouw Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Kruidenrijke grasladen hebben voor melkveehouders diverse voordelen. Ze zijn klimaatbestendiger, hebben een hogere opbrengst in droge jaren, hebben geen kunstmest nodig en dragen bij aan meer biodiversiteit. Maar het kruidenrijk houden van kruidenrijke graslanden in combinatie met de focus op productie is nog niet zo gemakkelijk. In dit project leren twintig boeren met elkaar hoe kruidenrijke graslanden in hun bedrijfsvoering past.

In samenwerking met: Caring Farmers, Vlechtwerk, WUR en Takens Kringlooplandbouw Advies.

Het team

Johannes Regelink (hij/ hem)

Transitiemaker

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)