Project 2021-heden

VORM – Pionieren in de biobased transitie

Circulair en biobased bouwen Voedsel en landbouw Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Als bouwende projectontwikkelaar wil VORM een pioniersrol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Samen met Squarewise is VORM een experiment gestart: het telen van gewassen op eigen grond, die als basis dienen voor biobased (ofwel: natuurlijke) bouwmaterialen. Welke inzichten levert dat op? Welke impact hebben de gewassen op biodiversiteit, bodem en klimaat? En hoe kan VORM, samen met ketenpartijen, de omslag naar een circulaire bouweconomie versnellen?

Het team

Jeanet van der Woude (zij/ haar)

Transitiemaker

Charlotte Derksen (zij/ haar)

Transitiemaker

Johannes Regelink (hij/ hem)

Transitiemaker

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Op VORM’s eigen grondposities experimenteren we met vier verschillende gewassen: sorghum, zonnekroon, miscanthus en inheemse meerjarige polyculturen. Deze gewassen zijn minder bekend of ontwikkeld, maar hebben veel potentie als het gaat om klimaatwinst en biodiversiteit. We doen inzichten op over teelt, oogst en verwerking. En over concrete toepassingsmogelijkheden in de bouw. Dat doen we niet alleen: samen met VORM bouwt Squarewise aan een breed kennis- en innovatienetwerk. Met pioniers vanuit de bouw, landbouw, overheid en onderzoeksinstellingen. We zorgen voor kennisdeling en brengen de juiste partijen bij elkaar – van boer tot bouwer. Met elkaar jagen we zo de materialentransitie in de bouw én de landbouwtransitie aan.  

  • Teelt, oogst, drogen en opslag

    We zaaien en oogsten vier gewassen: sorghum, zonnekroon, miscanthus en inheemse meerjarige polyculturen. Daarbij werken we samen met de pachtende boer en boeren in de omgeving.
  • Kennis- en ketelontwikkeling

    We laten onderzoek doen naar CO2-opslag, klimaatweerbaarheid en biodiversiteit. En we gaan nieuwe samenwerkingen aan met boeren, verwerkers, productontwikkelaars, eindgebruikers, kennis- en onderzoeksinstellingen, overheden en financiers.
  • Kennisdeling

    We leggen kennis, data en geleerde lessen op een toegankelijke manier vast. We organiseren online en fysieke bijeenkomsten om alle inzichten met onze partners te delen.

SAMENWERKING MET KETENPARTNERS
Squarewise en VORM bouwen aan een netwerk met uiteenlopende partners. Betrokken zijn onder meer Wageningen University & Research, HAN Hogeschool, Hoekschewaards Landschap, TNO, gemeente Den Haag, gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, VanHier, Nimbel, en strobouwer Wouter Klijn.