Project 2023 - heden

Building Balance | Biobased bouwen: van polder tot pand in Flevoland

Circulair en biobased bouwen Voedsel en landbouw Mensen verbinden & begeleiden

De uitdaging

De bouw moet snel en op grote schaal over op biobased bouwmaterialen zoals stro, vlas en hennep. Dat vindt ook de Rijksoverheid, die via de Nationale Aanpak Biobased Bouwen 200 miljoen euro uittrekt om dat aan te jagen. Door het hele land worden ‘ketens’ van boeren, verwerkers en bouwers opgezet. Vanuit Building Balance werken wij in Flevoland aan zo’n keten.

Het team

Jeanet van der Woude (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

In Flevoland wordt volop tarwe verbouwd. Dat biedt veel kansen voor de bouw. En voor de renovatie-opgave, want stro leent zich goed als isolatiemateriaal. Squarewiser Jeanet van der Woude werkt voor Building Balance als ketenregisseur aan de opbouw van een ‘tarwestro-keten’ in de regio. Ze bouwt een netwerk op van boeren die stro aan de bouwsector willen leveren.  

Ketenregisseur nummer twee, Dominique Vosmaer, richt zich vooral op de vraagkant: woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten. En samen werken beide ketenregisseurs aan het in de benen helpen van de verwerkende industrie. 

Als deze partijen aan de slag willen met het stro dat de boeren leveren, dan ontstaat er een keten. Werken alle partijen in zo’n keten goed samen, en willen ze – enigszins – tegelijkertijd opschalen? Dan komt een nieuwe, regionale biobased (land)bouweconomie van de grond. Dát is de inzet in Flevoland.

Ook op de agenda, naast tarwe, is het ontwikkelen van een ‘vlasketen’; gewas wordt al volop geteeld in de regio.  

 • Ketenpartijen in beeld en in actie

  Van boeren tot stroverwerkers en isolatie-inblazers. En van woningcorporaties en gemeenten tot bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
 • Opzetten en doorontwikkelen Van Polder tot Pand

  Een platform dat zich richt op een goed samenwerkende keten voor de ontwikkeling, productie en toepassing van biobased bouwmaterialen in Flevoland. Onder meer door regelmatig bijeenkomsten te organiseren.
 • Biobased modelwoningen

  Modelwoningen op basis van lokale gewassen. Het doel is om samen te kijken in hoeverre deze woning met enkel lokaal geproduceerde biobased materialen gebouwd kan worden, en welke implicaties dat heeft voor de hele keten.
 • Ondersteunen agenda nationale maatregelen stimuleren

  Zoals de certificering van biobased materialen, zodat ze sneller kunnen worden toegepast.

(Verwachte) impact

Het opschalen van biobased bouwen helpt transities in de bouw én landbouw. Biobased materialen stoten geen CO2 uit, maar slaan juist CO2 op. Door gebruik te maken van deze materialen kan de verduurzaming van de bouw in een stroomversnelling komen. Dat moet ook, want nog altijd is de bouwsector verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in de wereld. Ook voor boeren biedt het kansen: vezelgewassen zijn gunstig voor bodem, water en biodiversiteit. En het telen van gewassen voor de bouw biedt een alternatief verdienmodel voor boeren.