Project afgerond

Metropoolregio Amsterdam | Zó versterk je de samenhang tussen de energie- en de circulaire transitie

Circulair en biobased bouwen Energie en wonen Duurzame strategieën & beleid

De uitdaging

De energietransitie vraagt grondstoffen. De circulaire transitie vraagt energie. Hoe versterk je de samenhang tussen beide transities? De Metropoolregio Amsterdam (MRA) maakt daar serieus werk van. Aan Squarewise de vraag om daarbij te ondersteunen.

Het team

Marlien Sneller (zij/haar)

Transitiemaker

Aylin Özalp (zij/haar)

Transitiemaker

Ella van Dansik (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Samen met beleidsmakers van de MRA brachten we de belangrijkste knelpunten en kansen in kaart. Dat was stap 1: inzicht in wat er speelt in de regio. Vervolgens hebben we een aanpak uitgewerkt, waarmee beleidsmakers de komende jaren concreet aan de slag kunnen. Met een narratief dat verwoordt waarom het belangrijk is om de energie- en grondstoffentransitie te verbinden en bestuurders richting geeft bij het formuleren van vervolgstappen. En een inhoudelijk eindproduct dat inzicht geeft in de manieren waarop de transities inhoudelijk met elkaar samenhangen en hoe ze met elkaar kunnen worden verbonden op het gebied van de gebouwde omgeving, opwek van elektriciteit, mobiliteit en industrie. Ook werkten we een inventarisatie van het relevante rijksbeleid uit, en maakten we een lijst met mogelijke vervolgstappen.

Tijdens het proces hebben we veel aandacht besteed aan het hoe. Bijvoorbeeld door  transitievaardigheden van de deelnemers te versterken – werken aan transities vraagt immers om specifieke skills.