woon twente

WoON Twente is een samenwerkingsverband tussen meerdere woningcorporaties binnen Twente met als doel gezamenlijk stappen te zetten omtrent maatschappelijke issues. Klimaat & duurzaamheid is een van die maatschappelijke thema’s waarover zij zich buigen. Aangezien dit een grote en complexe opgave is werd aan ons gevraagd om hen te helpen met dit thema een impuls te geven. Dit hebben wij gedaan aan de hand van het donut model van Kate Raowrth en een innovatiestrategie die we uitleggen aan de hand van een wielrenmetafoor.

Bekijk hier een samenvatting van onze samenwerking en ervaringen in deze video:

https://youtu.be/CZaie7mR8vU

Betaalbare woningen met respect voor het klimaat

Met het donutmodel als uitgangspunt hebben we gezamenlijk een nieuwe ambitie voor WoON Twente opgesteld: “Betaalbare woningen met respect voor de grenzen van het klimaat.” Hierbij is het streven om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Innovatie en prijsverlaging wordt zo nodig gestimuleerd door slimme bundeling van krachten, waar mogelijk. Om het doel te bereiken zijn er 6 sub thema’s gedefinieerd: Besparing, Opwek, Opslag, Bewustwording & Gedrag, Klimaatadaptatie en Circulariteit.

Niet iedereen hoeft op alle thema’s koploper te zijn

Om als groep efficiënt te kunnen innoveren & leren heeft elke woningcorporatie aangegeven op welk thema zij koploper, snelle volger of het peloton willen zijn. Door als woningcorporatie te focussen op een van de thema’s kan er snel en veel kennis opgedaan worden door het draaien van pilots. Dankzij de korte lijntjes met de snelle volgers, kunnen zij meeliften op de inzichten van andere woningcorporaties. Tenslotte kan het peloton volgen als een innovatie succesvol is, zonder zelf het wiel te hoeven uitvinden. En als iets niet blijkt te werken, is dit uiteraard ook waardevolle informatie voor de andere corporaties. Zij hoeven dan geen geld te steken in het ontwikkelen van een soortgelijke oplossing.

Sta jij als woningcorporatie ook voor een lastige klimaatopgave? Heb je meer capaciteit, budget of stimulans nodig? Wij helpen je graag verder met het versnellen van jullie duurzaamheidsbeleid. Neem contact op met Marlien Sneller of Marcel Heskes.