Vandaag is het voorstel voor vernieuwde samenwerking besproken in de ledenbijeenkomst. De leden van WoON Twente hebben daarin besloten dat ze intensiever gaan samenwerken op het gebied van Duurzaamheid, aan de hand van het donutmodel van Kate Raworth. Ze hanteren daarbij zes duurzaamheidsthema’s: Besparing, Opwek, Opslag, Bewustwording & Gedrag, Klimaatadaptatie en Circulariteit. Wij kijken er naar uit om de komende maanden samen met de werkgroep die samenwerking concreter vorm te geven!

Op 4 juli faciliteerden we een kennissessie over duurzaamheid, waar uit naar voren kwam dat er een toenemend besef is dat deze opgave voor afzonderlijke corporaties onhaalbaar is. Er bleek veel draagvlak te zijn voor hogere duurzaamheidsambities, die in gezamenlijkheid wel realiteit kunnen worden.  

En nu lijkt dat dus een realiteit te gaan worden!

Het Squarewise communicatiedilemma

Impact Rapportage 2019 uitgelicht: Geleerde lessen & inzichten