Het Squarewise communicatiedilemma

Het Squarewise Communicatiedilemma

Een paar maanden geleden kwam ik terug uit Guinee, West-Afrika. Ik had daar vijf maanden lang zonder internet- en telefoonverbinding gewoond. Toen ik terugkwam was ik tot mijn verbazing verslaafder dan ooit tevoren aan mijn mobiele telefoon. Tegelijkertijd ging ik enthousiast weer aan het werk, waarbij twee van mijn taken communicatie en websitebeheer zijn. Terwijl ik een blog schreef over de problematische verslavingsmechanismen van onze huidige technologie (Na 5 maanden zonder, wil je dan meer of minder op je telefoon?), was ik tegelijkertijd bezig om anderen verslaafd aan ónze website te maken. Samen met dat verontrustende inzicht, kwamen er veel meer nieuwe kritische vragen ten aanzien van onze communicatie boven drijven. Dat werd nog erger toen ik de documentaire the Social Dilemma op Netflix had gezien…

Wij doen mee aan de race om jouw aandacht

Wij hebben een paar jaar geleden besloten dat we goed vindbaar willen zijn, zodat onze kennis de mensen bereikt die er wat aan hebben en die ons naar aanleiding daarvan ook een opdracht willen gunnen. Dat doen we door – hopelijk – inspirerende, leerzame en/of informatieve teksten te schrijven.

Maar dat doen we ook door aan de voorwaarden van Google te voldoen, bijvoorbeeld: zo veel mogelijk interne linkjes, zodat bezoekers zo lang mogelijk op de website blijven. En we gebruiken Google Analytics, zodat we kunnen uitzoeken hoeveel mensen hoeveel tijd doorbrengen op de website en hoe ze binnenkomen. Hierdoor kunnen we verbeteringen doorvoeren, om mensen nog langer vast te houden op onze website. Alles om zo hoog mogelijk in de zoekresultaten terecht te komen.

Tenslotte posten we ook nog regelmatig op LinkedIn, waar we inmiddels bijna 5.800 volgers hebben. Natuurlijk hopen we dat een groot gedeelte daarvan onze website bezoekt.

We zijn dus bezig om jou zo vaak en zo lang mogelijk op onze website te laten doorbrengen. Wij doen, realiseerde ik mij tot mijn schrik, volledig mee aan de race om jouw aandacht. Hoe rijmt dat met mijn zorgen over schermverslaving?

De verantwoordelijkheid van een Sociale Onderneming

Eén van onze outcomes waarnaar we in onze Theory of Change naar streven is: ‘Toegankelijke kennis [opdoen & beschikbaar stellen voor derden] over in de praktijk getoetste, vernieuwende transitie concepten die herhaalbaar zijn‘, waardoor we de ‘duurzame transitie in de gebouwde omgeving kunnen helpen opschalen’. Ons uiteindelijke doel is een ‘zelfvoorzienende gebouwde omgeving die een positieve bijdrage levert aan het welzijn van haar inwoners en natuurlijke omgeving‘. Een nobel streven, toch?

Squarewise is een geregistreerde sociale onderneming en heeft als een van de speerpunten het delen van kennis. Deze kennis moet op zo veel mogelijk plekken terecht komen en dus goed vindbaar zijn. Als een wethouder zoekt naar partijen die kunnen helpen bij haar duurzaamheidsvraagstuk, dan moeten we vindbaar zijn, juist omdat we geloven dat we net dat stapje verder gaan.

Kan en mag een sociale onderneming meedoen met dit huidige systeem dat erop gebrand is om de lezer zo lang mogelijk vast te houden, om uiteindelijk zo veel mogelijk geld te verdienen? Wij doen dat niet door advertenties te verkopen en ook niet om zo veel mogelijk geld te verdienen. Maar wij doen dat wel om uiteindelijk gevonden te worden door potentiële opdrachtgevers.

Wat doen andere bewuste bedrijven?

Ik wilde weten hoe andere bedrijven omgaan met hun digitale verantwoordelijkheden. De Correspondent (een journalistiek platform dat diepgravende verhalen maakt die helpen de wereld beter te begrijpen) heeft in haar manifest een aantal duidelijke standpunten opgenomen die ik ook voor Squarewise relevant vind: wij schrijven over onze ervaringen en kennis om anderen te helpen hun rol in de energietransitie zo goed mogelijk te pakken.

Twee daarvan vind ik relevant voor ons en daarom sta ik er kort bij stil.

De eerste: ze zeggen volledig advertentievrij te zijn, ook wij zijn dat. Daar zijn we ook consequent in. Wij zijn nog nooit betaald door derden zodat ze op onze website content konden plaatsen. Ik zou dat in de toekomst expliciet willen benoemen zoals de Correspondent dat ook doet: ‘We verkopen jouw aandacht en jouw persoonlijke data niet door aan adverteerders’.

En de tweede: de Correspondent heeft expliciet in het manifest staan: ‘Bij zulke financiering [financiering van organisaties wier investeringen direct bijdragen aan onze journalistieke doelen] is één voorwaarde ononderhandelbaar: volledige redactionele onafhankelijkheid’ (Manifest, Correspondent). Wij worden gefinancierd door onze opdrachtgevers en hebben als doelstelling om in de toekomst de communicatie een onderdeel te maken van onze offertes. Zo kunnen we professioneler onze kennis vastleggen. Daar vind ik het wel spannend worden: er zit bij ons een spanningsveld tussen afhankelijkheid van de opdrachtgever en volledige redactionele onafhankelijkheid. Zeker als communicatie een onderdeel wordt van een offerte voor een opdrachtgever kan dit ingewikkeld worden.

Verder kwam ik er ook achter dat ze voor het analyseren van de bezoekersstromen op de website niet Google Analytics gebruiken, maar Matomo. Met het gebruik van deze dienst hebben ze 100% van alle data in hun eigen beheer. Deze dienst sluit goed aan bij onze privacy-standaard!

Communicatiebeleid

Is wegblijven wel een optie?

Een ander belangrijk punt, kom ik niet tegen in hun manifest; hoe verkleinen ze zo veel mogelijk hun negatieve impact op de maatschappij? De Correspondent post op Twitter, Instagram, Facebook en LinkedIn. Ik begrijp waarom ze het doet (inhoudelijk belangrijke content aanbieden op platforms waar fake news sowieso vrij verspreid wordt en wederom, vindbaar is), maar er zijn ook genoeg redenen te bedenken waarom ze het niet zou moeten doen (privacy, verslavingsmechanismen en andere ethische bezwaren, zoals het niet willen steunen van veel te machtige bedrijven). Maar is het eigenlijk überhaupt nog mogelijk om geen gebruik te maken van dit soort platforms als je wel je boodschap zo veel mogelijk wilt verspreiden?

Zelfs De Waag Society maakt gebruikt van die platforms, ook al hebben ze het wel moeilijk gemaakt om op de Facebook button op hun website te klikken. De Waag Society heeft wel een punt over sociale media opgenomen in hun privacy statement: ‘De website van Waag maakt gebruik van de Shariff Social Media Buttons, waardoor inhoud kan worden gedeeld op sociale media zonder dat jouw privacy wordt aangetast.’ Ook de Shariff Social Media Buttons zou ik over willen nemen op onze website. Maar na een snelle scan vind ik niet snel iets terug over de ethische overwegingen, terwijl ze zich daar toch mee bezig houden: ‘We verkennen de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën en hun toepassing voor sociale innovatie. Met een team van ruim zestig denkers en makers zet Waag aan tot actief burgerschap door open, eerlijke en inclusieve technologie te ontwikkelen.

Tot mijn verbazing zit zelfs The Center for Humane Technology (bekend van The Social Dilemma van Netflix) op sociale media, terwijl ze het gevaar ervan goed inzien: ‘Our work expands beyond tech addiction to the broader societal threats that the attention economy poses to our well-being, relationships, democracy, and shared information environment. We must address these threats to conquer our biggest global challenges like pandemics, inequality, and climate change.’

Verbeterpunten voor ons communicatiebeleid

Ik ga weer terug naar mijn invloedssfeer, Squarewise. Dat we kennis verspreiden staat voor mij als een huis, maar ik zie wel een aantal verbeterpunten t.a.v. van ons communicatiebeleid. Deze vier punten zie ik als belangrijke aandachtspunten:

  1. Digitale beleid expliciteren: Dit is natuurlijk al onderdeel van de AVG-wet. Daarin zou ik echter nog een stap verder willen gaan, waarin wij expliciet maken wat wij in de digitale wereld doen. Het doel is om relevante kennis zo gericht mogelijk bij de juiste mensen te krijgen én daarbij zo hoog mogelijke privacy-standaarden te gebruiken. Wij zijn 1. advertentievrij, 2. wij streven naar volledige redactionele onafhankelijkheid, waarin we zowel succesvolle als ‘gefaalde’ projecten benoemen, en 3. wij blijven continu de middelen bevragen die we inzetten.
  2. Duidelijk vaststellen van de doelgroep: Het goed vaststellen van onze doelgroep is essentieel. Wij zijn er om de transitie te versnellen; wie zijn daarin de mensen die we moeten bereiken? Dan hoeven we daar anderen niet mee lastig te vallen en af te leiden.
  3. Waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid: de opdrachtgever moet zich ervan bewust zijn dat wij over zowel de successen als de mislukkingen communiceren, zodat anderen van ons kunnen leren. Belangrijke kanttekening: er moet een goede afweging gemaakt worden tussen het belang van de publicatie en de mate waarin de transitie in de opdracht in gevaar wordt gebracht.  (door bijvoorbeeld boze bewoners die nog helemaal niet op de hoogte waren van de plannen). Dat kan betekenen dat we pas later een stuk publiceren.
  4. Middelen: Is het nog wel wenselijk dat we LinkedIn blijven gebruiken of moeten we overstappen op andere communicatiekanalen? We zouden gebruik kunnen maken van nieuwsbrieven, waar mensen zich expliciet voor kunnen inschrijven. En is het nodig dat we de bezoekersstromen op onze website kunnen analyseren? Zo ja, dan moeten we in elk geval net als de Correspondent (en overigens ook Waag Society) overstappen op de alternatieve dienst Matomo.

De content die we plaatsen op onze website moet prikkelen, overtuigen en/of informeren. De intentie die we hebben is om bij te dragen aan een leefbare wereld, onze communicatie moet dat doel te allen tijde blijven dienen. Ook hierin zijn we een sociale onderneming: net als dat geld niet meer dan een middel is om impact te maken, moet ook de communicatie een middel zijn om de transitie te versnellen.

Tips?

Ik ben heel benieuwd of jullie nog aanvullen hebben voor ons communicatiebeleid. Waar moeten wij op letten? Wat mis ik nog in mijn verbeterpunten? Welke andere middelen kan ik inzetten van bedrijven die privacy de hoogste prioriteit geven? Laat het mij weten via de mail: franssens@squarewise.com.

Praat mee!

Begin volgend jaar organiseren we in samenwerking met het Centrum voor Zelfbezinning in opdracht van Creative City Lab een inspiratie bijeenkomst over de rol van digitalisering op arbeid en organisatie. Samen gaan we op zoek naar de vragen die we moeten stellen om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen van nu. Ben je geïnteresseerd? Houd onze website dan goed in de gaten voor meer informatie!

Dit stuk is geschreven door Marlies Franssens.

Creative City Lab: Robot in je team

Inspiratiemiddag bij de grootste zadenbom van de wereld

#SquarewiseInitiatief

Adres

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam

Contact

info@squarewise.com
+31 (0) 20 447 39 25

Volg ons

Logo Code Sociale Onderneming