Squarewise steunt nieuwe coalitie voor Toekomstbestendig bouwen

Circulair en biobased bouwen Energie en wonen Nieuwe waarden Mensen verbinden & begeleiden

Marlien Sneller (zij/haar)

Transitiemaker

Jeanet van der Woude (zij/ haar)

Transitiemaker

Coalitie Toekomstbestendig Bouwen

In de provincie Zuid-Holland gaan ruim 35 publieke en private partijen samen aan de slag met Toekomstbestendig Bouwen. Squarewise begeleidde de vorming van de coalitie. Gedeputeerde Anne Koning: “Nu is het moment om deze coalitie te starten. De provincie wil snel en betaalbaar bouwen, en we doen het in één keer goed. Met de coalitie leveren we een bijdrage aan de grote maatschappelijk opgaven op het gebied van klimaat, energie en biodiversiteit.”

De bestuurders van de coalitiepartijen markeerden het begin van hun samenwerking tijdens de zesde Verstedelijkingsconferentie van de provincie Zuid-Holland. Anne Koning: “Een thuis is meer dan je huis. Het is ook een gezonde leefomgeving. Ook dit willen we met de coalitie mogelijk maken, voor de huidige en toekomstige generaties.”Transitiemaker Marlien Sneller vult aan: “De coalitie bevestigt hoeveel partijen in Zuid-Holland al bezig zijn met toekomstbestendig bouwen. We voelen veel enthousiasme en urgentie om structurele verandering teweeg te brengen op dit thema. Samen gaan we nog veel meer meters maken!”

Leren en doen

In de samenwerking gaan ‘leren en doen’ hand in hand. Op die manier maken we de bouw stap voor stap steeds meer toekomstbestendig. De coalitie richt zich op de combinatie van klimaatadaptieve, natuurinclusieve, circulaire, biobased, energiepositieve en emissieloze bouw in een gezonde leefomgeving en met een gezond binnenmilieu. Er zijn al veel samenwerkingsverbanden, in de provincie en daarbuiten. De coalitie sluit daar slim bij aan door krachten te bundelen.

Nieuwe standaard

De coalitie ziet het belang van betere landelijke wet- en regelgeving om van toekomstbestendig bouwen sneller de nieuwe standaard te maken. Samen met (coalities uit) andere provincies zullen we ons hier hard voor gaan maken.