Brabantse circulaire koplopers slaan handen in een voor circulair bouwen

Circulair en biobased bouwen Duurzame strategieën & beleid Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

Leonie van der Steen (zij/ haar)

Transitiemaker

Yael Aartsma (zij/ haar)

Transitiemaker

Jeske Zonneveld (zij/ haar)

Transitiemaker

Inge Luyten (zij/ haar)

Transitiemaker

Rafael Heredia (hij/ hem)

Transitiemaker

230207_brabant_1

De bouw moet meer circulair worden ingericht, dat weten we heus wel. Maar hoe pak je dat met de hele bouw- en vastgoedketen aan? Tijdens een dinerbijeenkomst in Den Bosch bogen 20 bestuurders van circulaire koplopers uit het netwerk Brabantse Aanpak Circulair Bouwen zich over notoire obstakels voor circulair bouwen. We genoten van een heerlijke maaltijd, maar vooral van gesprekken op het scherpst van de snede om tot gezamenlijke deals te komen.

 


“Het netwerk van de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen spant zich in om tempratuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Om dat te halen hebben we tot 2050 nog 16 Mton voor de woningbouw in Nederland in het carbon budget zitten. Het bouwen van 900.000 woningen met een MPG van 0,8 kost ca 45 Mton. Dat moet dus beter!” vertelt transitiemaker Leonie van der Steen over de ambities van de samenwerking.

Wat maken we waar?

Stap 1 is leren van de praktijk. Op initiatief van Michael Bol, Gijs Derks en Jeroen Adriaansen gaan 10 projecten geëvalueerd worden op hun prestaties bij realisatie. Wat maken de ketenpartners daadwerkelijk waar aan CO2 besparing? Waar wijken ze af van de gestelde ambities en waarom? Ontwerpbureau Buro Kade, Aannemersbedrijf M.P. Drijvers B.V., Van der Heijden bouw en ontwikkeling, en modulaire bouwer Barli leveren projecten aan. Cirkelstad stelt mensen beschikbaar voor de analyses. Provincie Noord-Brabant zorgt dat de lessen toegankelijk worden voor iedereen. En dat ze deze in voor het versterken van ‘Het Nieuwe Normaal’.

Ook lanceerde circulair oogster New Horizon Urban Mining diens nieuwe CO2 prestatiecontract; de eigenaar van een donorgebouw krijgt de bespaarde CO2 zwart op wit. Dat kan ook een gamechanger zijn voor uitvragen!

Wat is de juiste vraag?

Midpoint Brabant deelde de lessen van de afgelopen masterclass circulair opdrachtgeverschap. Het ontbreekt bij gemeenten aan kennis, maar niet aan inzet. De opkomst en openheid was overweldigend. Midpoint Brabant draagt daarom de masterclass belangeloos over aan regionale ontwikkelmaatschappij REWIN West-Brabant, zodat ook West-Brabantse gemeenten kunnen deelnemen. Wethouder Daan Quaars gaf aan er die kennis graag in de Gemeente Breda op te nemen. New Horizon en Cirkelstad leveren hun kennis om de masterclass nog beter te maken.

Anne-Marie Spierings (gedeputeerde Circulaire economie) zag een kans in het stellen van circulariteit als voorwaarde voor flexwoningen. Voldoende beschikbaarheid op korte termijn en betaalbaarheid zijn vaak de belangrijkste criteria. Kunnen circulaire aanbieders dat al aan? Ja, antwoordden Barli en Buro Kade, maar de vraag moet wel beter gesteld worden. Hetnetwerk van ketenpartners levert suggesties aan bij de provincie Noord-Brabant. Niet-circulaire oplossingen zijn niet uitgesloten, maar daar hoort wel een plan bij hoe de aanbieder in de komende jaren naar circulair gaat bewegen.

Biobased ketens bouwen

Harold van de Ven van het landelijke biobased-programma Building Balance sprak over de aanstaande deal met woningcorporaties in Brabant. In de komende vijf jaar wordt steeds meer biobased materiaal ingekocht, tot 100% in 2027. Boeren krijgen op deze manier nieuw perspectief. Bouwer en ontwikkelaar Hurks, Van der Heijden en Barli hebben de intentie diezelfde ingroei ook met hun concepten of producten te halen. Zandwinbedrijf Koninklijke Smals, Hoedemakers bouw en ontwikkeling en Van der Heijden boden braakliggende gronden aan om teelten op te verbouwen. SPARK Makers Zone en Avans University of Applied Sciences bundelen de krachten om studenten enthousiast te maken voor biobased bouwen.

Tot slot

De locatie maakte de metafoor van een ondergronds mycelium netwerk passend. De aanwezigen zullen, net als de hoogste bomen in het bos, hun overvloedige nutriënten (kennis, netwerk en ondernemerskansen) via het netwerk delen met partijen die in hun voetsporen willen treden. En we blijven de zon opzoeken, want hogere prestaties van deze groep voeden het hele Brabantse bos.