Bouwexperts: radicale systeemverandering in de bouw nodig

Circulair en biobased bouwen Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

Yael Aartsma (zij/ haar)

Transitiemaker

Inge Luyten (zij/ haar)

Transitiemaker

IMG-20220926-WA0003[64] copy

Naast materialen of activiteiten waar we direct mee moeten stoppen, gaat circulariteit en duurzaamheid in de bouw ook om een paradigmaverschuiving. Hoe zorgen we er voor dat geld niet meer gezien wordt als enige waardesysteem? En hoe geven we de toekomst écht een plek en een stem in elke organisatie? Deze en vele andere vragen bespraken een groep experts onder leiding van transitiemakers Yael Aartsma en Inge Luyten tijdens een rondetafelgesprek van Cirkelstad afgelopen maandag op bezoek bij het Dura Vermeer Inspiration Centre in Utrecht.

Circulaire bouw vraagt om een wezenlijk andere aanpak, waarbij we het systeem fundamenteel moeten veranderen. Daarvoor moeten we stoppen met symptoombestrijding binnen het huidige systeem en starten met het daadwerkelijk oplossen van de onderliggende, structurele problemen. Concreet betekent dat: stoppen met dat wat het meest kenmerkend is voor een lineaire economie en vernieuwing in de weg staat (linksboven in onderstaand figuur). Dat begint bij dingen ‘niet meer normaal’ vinden, en die dingen vervolgens actief af te breken. Zo maken we ruimte voor een gezonde, duurzame bouwwereld, die aanjager kan zijn van de circulaire economie in plaats van de grootste verspiller en vervuiler.

De uitkomsten van de bijeenkomst worden verwerkt in een Greenpaper over Het nieuwe ‘niet meer normaal’ die medio november verschijnt. In het Rondetafelgesprek werd gesproken over dat wat nodig is voor de radicale systeemverandering… dat belooft wat voor de Greenpaper!