Cirkelstad presenteert in samenwerking met Squarewise Greenpaper ‘Niet (Meer) Normaal!’

greenpaper Circulair en biobased bouwen Vernieuwing realiseren

Yael Aartsma (zij/ haar)

Transitiemaker

Inge Luyten (zij/ haar)

Transitiemaker

Green Paper

In de onlangs verschenen Greenpaper over Het nieuwe ‘niet meer normaal’ zijn belangrijke bevindingen gedaan. In opdracht van Cirkelstad stelde Squarewise de greenpaper op over de obstakels die de vernieuwing en versnelling van de circulaire bouw in de weg staan. We behandelen de drie belangrijkste punten uit dit paper.

  • De tijd van ‘steeds iets minder slecht’ in de bouw is voorbij. We zitten op dit moment (november 2022) in een stikstof-lockdown en binnen zeven jaar zijn we door het koolstofbudget van de bouw heen. De bouw moet radicaal om. Om die verandering bestendig te laten zijn, moeten we niet alleen het nieuwe opbouwen, maar ook het oude afbreken. We moeten ruimte maken voor circulaire innovatie door actief afscheid te nemen van bepaalde gewoonten en (materiaal)gebruiken in de bouw.
  • Ambities en eisen op het gebied van uitstoot en toxiciteit zullen leidend moeten worden in nieuwe bouwprojecten. Zo dwingen we innovatie af in de huidige keten en geven we nieuwe materialen en bouwmethoden een eerlijke kans. De huidige bouwketen is uiterst efficiënt georganiseerd en geoptimaliseerd. Materialen waar we al jaren mee werken, zoals PUR, beton en staal, hebben daardoor een enorm prijsvoordeel ten opzichte van nieuwe materialen, terwijl we het gebruik van die materialen zouden moeten minimaliseren vanwege hun enorme milieu-impact. Om dat te bereiken, zullen we materialen en methoden op een andere manier moeten waarderen, o.a. op voetafdruk en gezondheid.
  • Iedereen kan een verschil maken in onze leefwereld, ook jij. Iedereen wil in een gezonde leefomgeving wonen. Nodig je ketenpartners uit om te helpen invulling te geven aan die wens en kom samen tot concrete criteria en invullingen daarvan. Spreek als opdrachtgever je ambities uit en stel harde eisen aan de milieuprestaties van een bouwwerk. Spreek als mens je collega’s en ketenpartners aan en werk als bouwer actief aan een alternatief voor het product dat de meeste milieuimpact heeft. Zelfs als je alleen je intuïtie hebt om op te sturen, weet je waar je moet beginnen (ga maar eens naast een dieselaggregaat of een hei-installatie staan).

 

Wil jij meer weten over circulaire bouw en radicale systeemverandering? Neem contact op met Yael Aartsma via aartsma@squarewise.com.