Project 2022 - heden

Burgers en boeren met elkaar verbinden in de Achterhoek

Voedsel en landbouw Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Samen met boeren en burgers in de Achterhoek bouwen we aan een regionaal, toekomstbestendig voedselnetwerk. Daarbij staat een nieuwe, hechte relatie tussen boeren en burgers centraal. Met als uiteindelijk doel: meer lokale afzet met een betere prijs voor de boer, nieuwe financieringsmogelijkheden, een mooier landschap én een gezond en leefbaar platteland.

Het team

Lotte Turkstra (zij/ haar)

Transitiemaker

Johannes Regelink (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Zorgen dat boeren (weer) worden gezien als verbinders tussen de voedselcultuur en landbouwcultuur; tussen bodem en bord. Dat is waar we met 10 pionierende boeren in de Achterhoek aan werken. Dat gaat niet zonder een nieuwe, hechtere relatie tussen boer en burger. Daarmee gaan we aan de slag. Onder meer door te werken aan een toekomstbestendig bedrijfsplan, nieuwe financieringsmodellen door burgers te laten participeren en nieuwe diensten (zoals excursies). Belangrijk uitgangspunt: niet de zoveelste pilot zijn die komt en gaat. Maar vooral: voortbouwen op bestaande initiatieven, alléén dat doen wat boeren echt verder helpt, flexibel inspelen op wat hier en nu nodig is, en randvoorwaarden creëren voor structurele inbedding.