Project Maart 2021 - heden

Gemeente Heusden – Burgerberaad in Brabant

burgerberaad Nieuwe waarden Duurzame strategieën & beleid Mensen verbinden & begeleiden

De uitdaging

Het zo goed mogelijk betrekken van inwoners rondom het vraagstuk van de gemeenteraad Heusden: 'Hoe maken wij met elkaar Heusden duurzaam?'

Het team

Jeske Zonneveld (zij/ haar)

Transitiemaker

Charlotte Derksen (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

logo gemeente heusden
raadscafé heusden

tussentijds resultaat

We hebben het proces om te komen tot een burgerberaad begeleid. Dat vergt veel van de interne organisatie en alle stakeholders om de organisatie heen. Het meekrijgen van de politiek en de gemeenteraad was daarbij een belangrijk aandachtspunt. Er worden nu voorbereidingen getroffen om het burgerberaad daadwerkelijk te laten starten, uiteindelijk vertalen we de geleerde lessen van het burgerberaad naar een nieuwe aanpak en kaders voor participatie.