Over ‘twijfeltaal’, de urgentie van water en eigenwijs durven zijn | Het jaar van Khymo Moestadja

interview transitiemaker waterkwaliteit Energie en wonen Mensen verbinden & begeleiden

Khymo Moestadja (zij/haar)

Transitiemaker

PCH_3249

Het einde van het jaar nadert: tijd voor reflectie. Daarom blikken we terug op 2023. Samen met de transitiemakers die nu – om en nabij – een jaar bij ons werken. Waar hebben zij het afgelopen jaar hun tanden in gezet? En wat hebben ze geleerd? Dit keer aan de beurt: Khymo Moestadja.

 

Je ben afgestudeerd in Water Science and Management en werkte hiervoor in de watersector. Hoe komt een water-expert bij Squarewise terecht?

Bij het drinkwaterbedrijf waar ik na m’n studie aan de slag ging, wilde ik vraagstukken het liefst integraal benaderen. Ik heb een bachelor Future Planet Studies gevolgd; daar leer je bruggen bouwen tussen verschillende disciplines. Het leek mij heel cool als drinkwaterbedrijven gewassen voor biobased bouwmaterialen zouden telen. Die houden vaak van natte voeten. Dat is gunstig voor bepaalde gebieden omdat je het grondwaterpeil hoog kan houden, en goed voor de biobased transitie. Win-win, dus. Maar ja, een drinkwaterbedrijf richt zich nu eenmaal op drinkwater, dus voor dit soort uitstapjes was weinig ruimte. Logisch natuurlijk, maar ik wilde toch met een meer holistische blik naar duurzaamheidsvraagstukken kijken. En zo kwam ik uiteindelijk bij Squarewise uit.” 

En daar zijn we heel blij mee. Wat moet een transitiemaker volgens jou goed kunnen? 

Lastige vraag. Het is in ieder geval belangrijk dat je keuzes maakt die in dienst staan van de transitie. Dat betekent bijvoorbeeld dat je af en toe eigenwijs durft te zijn, en dat je niet alleen datgene doet wat opdrachtgevers van je vragen, maar hen ook uitdaagt de dingen anders te doen. Of een stap verder te gaan. Zoals stoppen met dat wat de transitie niet verder helpt of tegenwerkt. Of zorgen dat ook de unusual suspects aan tafel zitten, zodat zoveel mogelijk stemmen gehoord worden.”  

Noem eens één ding dat je hebt geleerd dit jaar bij Squarewise? 

Ik ben zelfverzekerder geworden. In het begin verviel ik in ‘twijfeltaal’ als ik ergens onzeker over was. Onduidelijk voor mensen met wie ik werk, en niet fijn voor mezelf. Inmiddels weet ik veel beter wat ik nodig heb van mensen en durf ik dat ook duidelijk aan te geven. Wat trouwens echt zo is: mijn ontwikkelcurve ligt veel hoger dan bij andere bedrijven, omdat we zelfsturend zijn. Je krijgt meteen veel vrijheid en verantwoordelijkheid. En veel vertrouwen: ‘bel jij maar met die persoon om het projectplan door te nemen en te onderhandelen, dat kun jij’. Dat maakt dat je je heel snel ontwikkelt.”   

Welk project van het afgelopen jaar springt er voor jou uit? En waarom? 

“De DoeTank Publieke Ontzorging. We onderzoeken in vier gemeenten wat bewoners nodig hebben om ondersteund te worden bij het verduurzamen van hun huis. Welke stappen doorlopen mensen als ze willen verduurzamen? Waar lopen ze tegenaan? En hoe kan een gemeente helpen? De ruimte die is gecreëerd om dat te onderzoeken is denk ik onbetaalbaar, zowel voor bewoners als voor gemeenten. Er komt nogal wat af op bewoners die bijvoorbeeld hun dak of vloer willen laten isoleren. Als gemeente wil je voorkomen dat mensen in de stress raken en denken: laat maar zitten.  

We zijn nu bezig om alle inzichten te vertalen naar concrete handvatten die gemeenten helpen om bewoners te ontzorgen. Dat maakt dit project superwaardevol: we geven niet alleen een lijstje met aanbevelingen, maar zorgen dat gemeenten  en daarmee dus ook bewoners echt aan de slag kunnen.”  

Waar wil je de komende tijd mee aan de slag? 

Wat ik heel graag wil doen, is het belang van water vervlechten met de transities waar we met Squarewise aan werken. We liggen nog lang niet op schema om aan de richtlijnen voor waterkwaliteit te voldoen, dat wordt nog een enorm ding. Het kan belemmeringen gaan opleveren voor de bouw en landbouw, net als de stikstofcrisis nu. In de watersector wordt die urgentie gevoeld; ik wil zorgen dat dit buiten de watersector ook gaat landen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat we in onze projecten aandacht hebben voor waterbewust bouwen. Of voor het sturend maken van bodem en water bij landbouwprojecten of bij de verduurzaming van huizen.”

Waar kunnen opdrachtgevers je voor bellen? 

“Voor opdrachten waar meer aandacht nodig is voor meer water, natuur en biodiversiteit!”