Project maart 2021 - heden

Ministerie van BZK | Lokaal met oog voor schaal: huiseigenaren ondersteunen bij verduurzaming

Energie en wonen Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Voor veel particuliere woningeigenaren is het verduurzamen van hun huis een complexe opgave. Je kunt bewoners ondersteunen door een volledig collectieve wijkaanpak, maar hoe ondersteun je alle woningeigenaren die (nog) niet in een wijk wonen waar een intensieve wijkaanpak loopt? Welke rol moet de overheid daarbij spelen?

Het team

Dieke Schutjens (zij/ haar)

Transitiemaker

Erica Rasch (zij/ haar)

Transitiemaker

Anne Hofstra (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

MULTIDSCIPLINAIRE GROEP VAN EXPERTS EN VERNIEUWERS 

De DoeTank is een interdisciplinaire samenwerking tussen het Regionaal Energieloket, Newturall, Paris Proof Plan, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region (ROM), de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Squarewise. Het traject is momenteel volop in ontwikkeling. Onze ervaringen en opgedane inzichten delen we in blogs en webinars op de DoeTank-website. 

Onze oplossing

De DoeTank Publieke Ontzorging is een actiegericht kennis- en leertraject. Samen met wijkbewoners in de gemeenten Emmen, Leusden, Veldhoven en Weert onderzoekt Squarewise hoe bewoners ondersteund kunnen worden bij het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun woning. Wat is daarvoor nodig? En wat is de rol van de gemeentelijke en landelijke overheid?  

Onze werkwijze: we laveren tussen keukentafel (ervaring opdoen in de praktijk) en tekentafel (concepten en tools ontwikkelen, die we vervolgens weer testen in de praktijk). De DoeTank werkt van klein naar groot: we zoomen in om vraagstukken en mogelijke oplossingen goed te begrijpen. Vervolgens zoomen we uit, en onderzoeken we hoe we de geleerde lessen kunnen opschalen. Want, alles wat we in het klein bedenken moet ook opschaalbaar zijn. Squarewise begeleidt het leerproces en verzamelt, borgt en deelt alle opgedane kennis en inzichten.  

 

  • Aan de keukentafel: inzoomen

    We zoomen in en doen praktijkonderzoek om vraagstukken goed te begrijpen. Een voorbeeld: De DoeTank gelooft dat bewoners inzicht nodig hebben in hun woning én woonwensen om op een goede manier aan de slag te kunnen. Maar hoe help je bewoners hierbij? Dit onderzochten we aan verschillende keukentafels in de 4 wijken. Door bewoners te begeleiden, goed te kijken en te luisteren identificeerden we factoren die cruciaal zijn voor het (helpen) opdoen van inzicht.
  • Naar de tekentafel: opschalen

    We vertalen de inzichten die we in het klein opdoen naar oplossingen die je op grote schaal kunt inzetten. We onderzoeken welke tools overheden en energieloketten daarbij kunnen gebruiken. Zoals een handleiding voor bieden van inzicht via een stappenplan. We zoeken naar manieren waarop bewoners van en met elkaar kunnen leren. En we kijken welke zaken landelijk georganiseerd moeten worden om deze lokale ondersteuning te borgen.