Project maart 2021 - heden

DoeTank Publieke Ontzorging

Energietransitie Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Op dit moment kan het een hele opgave zijn je huis toekomstbestendig te maken. Hoe kunnen we dit makkelijker, slimmer en leuker maken?

Het team

Dieke Schutjens

Transitiemaker

Erica Rasch

Transitiemaker

inge luyten

Inge Luyten

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
doetank-ontzorging-website

TUSSENTIJDS Resultaat

DoeTank is nog vol in ontwikkeling, maar alle inzichten die we opdoen delen we op een transparante wijze op de website, via blogs en webinars.