Project Afgerond

Provincie Zuid-Holland – Transform: Handvatten voor een integrale wijkaanpak

Energie en wonen Duurzame strategieën & beleid Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Hoe kan de energietransitie op wijkniveau het vliegwiel worden voor andere opgaven en leiden tot meerwaarde voor de wijk en diens bewoners?

Het team

Yael Aartsma (zij/ haar)

Transitiemaker

Partner(s)

provincie zuid-holland
werkboek-transform

tussentijds resultaat

We hebben de resultaten uit de twee Transform-trajecten in de provincie Zuid-Holland (Delft en Schiedam) gebundeld tot een ‘werk- en doeboek’. Dit werkboek staat boordevol handvatten voor projectleiders die werken in wijken waar de energietransitie verbonden wordt met het verbeteren van de wijk. Hiermee kunnen zij aan de slag met het verbreden – en daarmee vergroten – van de maatschappelijke waardecreatie van een wijkaanpak.