Onderzoekers gezocht in de biobased (bouw)transitie

Circulair en biobased bouwen Voedsel en landbouw

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

Transitiemaker

Johannes Regelink (hij/ hem)

Transitiemaker

220610b_vorm

In Mijnsheerenland zijn we al begonnen. Hier experimenteren Squarewise en VORM met de bouwgrondstoffen van de toekomst. We ontwikkelen de keten van teelt tot bouwtoepassing. Vanuit de focus op CO2-opname en biodiversiteit gaan we op 12 hectare grond verschillende gewassen telen, zoals: sorghum, zonnekroon en miscanthus.

Om de transitie van fossielgebaseerde naar biogrondstoffen in te zetten, is ruimte voor experimenteren nodig. Minstens zo belangrijk: samenwerking, om kennis snel te ontwikkelen, verspreiden en toe te passen. Wij zoeken partners om samen een unieke omgeving voor innovatie en kennisontwikkeling te creëren. Ons doel is om samen impact te maken, door de verbinding te zoeken met onderzoeks- en kennisprojecten.

Oproep: wij zoeken samenwerkingspartners met ontwikkel- en onderzoeksprojecten (lopend of in ontwikkeling) in de biobased transitie. Samen met onderzoeksinstituten en kenniscentra vergroten we onze kennis over de impact van onze teelten op biodiversiteit, op en in de bodem. Maar ook over hoeveel CO2 onze teelten opnemen, hoe ze een verdienmodel worden voor de boer 2.0 én wat er nodig is om boeren bij te scholen tot telers van bouwgrondstoffen.