Creative City Lab: Robot in je team

Creative City Lab Vernieuwing realiseren

Samen met het Centrum voor Zelfbezinning organiseert Squarewise een Innovatielab van Creative City Lab. Dit jaar is het thema: “Robot in je team”. Studenten en starters buigen zich met verschillende partijen over belangrijke uitdagingen die ons te wachten staan. Het doel is om creatieve business cases te ontwikkelen voor een toekomst waarin we willen leven.

De huidige coronatijden laten duidelijk zien dat er grenzen zijn aan de inrichting van onze maatschappij. Daardoor kunnen de keuzes die we nu maken veel impact hebben op onze huidige systemen zoals de gezondheidszorg, economie, en politiek. Wereldwijd wordt momenteel veel ervaring opgedaan met thuiswerken. Voor de natuur zou dit geen probleem zijn: koolstofdioxide in de lucht neemt af als gevolg van minder fossiel gedreven transport, verzuring van de oceanen neemt af, populaties en biodiversiteit nemen toe. Maar wat zijn de gevolgen ervan als iedereen digitaal communiceert? Wat gebeurt er wanneer het hele onderwijs online ingericht is?

Welke wereld willen we leven?

Welke wereld willen wij leven? Het is technologisch mogelijk om –in ieder geval een deel van –de mensheid te beschermen tegen vergiftiging en vervuiling, honger, armoede en mogelijk zelfs ziektes, maar willen we in een totaal gereguleerde en gecontroleerde dôme leven, los van de natuur en natuurlijke cycli, overgeleverd aan een handje vol dat de macht heeft? Of is dit niet het toekomstbeeld dat voor ons ligt?

Hoever wíllen we gaan, met het maakbaar maken van het leven, en waar trekken we een grens zodat we niets van onze menselijkheid verliezen? We hebben met z’n allen ervaren hoe het is om veel digitaal te werken. We noemen dat ‘social distancing’ terwijl we eigenlijk alleen ‘physical distancing’ zouden moeten nastreven. Juist nu is ‘social closeness’ heel belangrijk, en niet iedereen heeft daar toegang toe. Wat zijn de gevolgen van ‘social distancing’? Hoe voelen mensen zich sociaal verbonden met hun medemens en hoe is dat veranderd in tijden van Corona?

Het Creative City Lab

Al deze vragen willen we beantwoorden in het Innovatielab van Creative City Lab. Het Innovatielab (Lab) van Creative City Lab is een unieke open innovatie formule waarbij deelnemers (studenten en starters) een actueel vraagstuk proberen te kraken. Het is een living lab omgeving, waarbij samen met belanghebbende partijen en bewoners nieuwe business concepten ontwikkeld worden. De deelnemers uit vele verschillende studie-en werkrichtingen werken in multidisciplinaire teams aan dezelfde opdracht. Zij worden hierin intensief begeleid door professionals uit het bedrijfsleven en de creatieve industrie. Het doel van het lab is om te komen tot één of meerdere haalbare en financierbare business cases en om binnen het lab al een stap richting de realisatie ervan te begeleiden.

Wil je bijdragen?

Heb je interesse om bij te dragen aan het innovatielab met inhoudelijke expertise, wil je procesmatig betrokken zijn of heb je interesse om sponsor te zijn van dit lab? Dan kan je contact opnemen met Nadine Troost (troost@squarewise.com).

Duurzaamheid is geen vak, het is een bril die iederéén op kan zetten

Wat is er nodig om aan het Urgenda-vonnis te voldoen?