Wat is er nodig om aan het Urgenda-vonnis te voldoen?

Urgenda-vonnis

Afgelopen oktober stelde het gerechtshof van Den Haag Urgenda en mede-indieners in hoger beroep opnieuw in het gelijk: Nederland moet in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Al over 13 maanden is het 2020 en de vraag rijst of Nederland dit gerechtelijk vonnis kan behalen. Wij hebben in opdracht van Stichting Greenpeace Nederland gekeken naar de ontwikkeling van de Nederlandse energieproductie, het energieverbruik en de gerelateerde uitstoot van broeikasgassen. Op basis daarvan hebben wij het gat vastgesteld tussen het huidige overheidsbeleid en het Urgenda-vonnis.

Wij komen tot de conclusie dat Nederland met het huidige beleid niet verder komt dan 19 – 20 procent reductie in 2020. Er is nog een gat van 10 – 13 miljoen ton broeikasgasuitstoot dat gedicht moet worden.

Het sluiten van kolencentrales, het ophogen van de CO2-minimumprijs, het verlagen van de maximumsnelheid en het inkrimpen van de veestapel zijn geïdentificeerd als maatregelen waarmee de benodigde extra reductie in zeer korte tijd met voldoende zekerheid haalbaar is.

Om met zekerheid aan het Urgenda-vonnis te voldoen is sluiting van tenminste twee kolencentrales per 1 januari 2020 onvermijdelijk, in combinatie met het verlagen van de maximumsnelheid en het met tenminste 25% verkleinen van de varkens- en melkveestapel. Als alternatief kunnen alle kolencentrales worden gesloten om aan het vonnis te voldoen. Een ander alternatief is het voldoende ophogen van de CO2-minimumprijs voor de elektriciteitssector in 2020. Dat leidt waarschijnlijk eveneens tot het afschakelen van de kolencentrales.

Lees hier het rapport.

Voor meer informatie, neem contact op met Willem Wiskerke (wiskerke@squarewise.com, 06-41425560)