Ventures: Creative City Lab

6. Creative City Lab

Een frisse invalshoek voor urgente en maatschappelijke vraagstukken…

Squarewise gelooft in het verbinden van verschillende groepen mensen om zo samen tot echt innovatieve oplossingen te komen. Squarewise heeft daarom in 2009 in samenwerking met oud-collega Ellen Mensink de stichting Creative City Lab (CCL) opgericht.

Urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken worden meestal alleen door de belanghebbende partijen opgepakt. Doelstelling van Stichting CCL is om deze vraagstukken voor te leggen aan studenten, die met een frisse invalshoek op zoek gaan naar creatieve en duurzame oplossingen. Stichting CCL heeft een breekijzer ontwikkeld om tot versnelling te komen; het open innovatielab.

Verbinden

Het Innovatielab is een unieke open innovatie formule waarbij studenten in een gekozen gebied, een living lab omgeving, dichtbij belanghebbende partijen en bewoners, nieuwe business concepten ontwikkelen. De studenten uit vele verschillende studierichtingen werken in multidisciplinaire teams aan dezelfde opdracht. Zij worden hierin intensief begeleid door senior professionals uit het bedrijfsleven en de creatieve industrie. Het doel van het lab is om te komen tot een of meerdere haalbare en financierbare business cases en binnen het lab de eerste stap richting tot realisatie ervan te begeleiden.

Versnellen

Juist bij het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen belevingswijzen en bestaande systemen. De jonge enthousiaste deelnemers kunnen belangeloos en met een frisse blik de problematiek benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende, impactvolle en vooral werkbare oplossingen te ontwikkelen die van belang zijn voor onze partners en de maatschappij.

Het lab onderscheidt zich door de brede communicatie met professionals en burgers/consumenten in alle fasen van het traject en door samenwerking met de creatieve industrie. Lokale ondernemers, bewoners en belangrijke stakeholders worden actief betrokken bij het lab om ideeën op te halen en te toetsen en gezamenlijk de business case te ontwikkelen, zodat een breed draagvlak ontstaat om deze ook daadwerkelijk te realiseren.

Verduurzamen

Iedere twee jaar kiest Creative City Lab een nieuw maatschappelijk thema (zoals de duurzame stad, de voedselindustrie en kledingindustrie), waarbij duurzame innovatie van groot belang is. Het bestuur van CCL kiest het thema en de centrale vraagstelling van het lab op basis van belangrijke ontwikkelingen in de omgeving en gevonden behoeften bij partners in de markt. Uit het laatste lab is het bedrijf Wool² ontstaan, een bedrijf dat een duurzame mode-collectie van oude wollen truien maakt. Met de collectie en campagne wil Wool² de gigantische kleding-afvalberg in Nederland verminderen en laten zien dat je van wolafval duurzame én fashionable kleding kan maken.