Ventures: Groene Cirkels

Groene cirkels

Verduurzaming rond de Heineken brouwerij in Zuid-Holland…

Een klimaatneutrale Heineken brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Het initiatief neemt de natuur als uitgangspunt in het realiseren van programma’s rond vijf hoofdthema’s; energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving.

Het startpunt van Groene Cirkels was de gedeelde visie van enkele duurzame koplopers binnen de organisaties van de provincie Zuid-Holland, de universiteit van Wageningen en de Heineken brouwerij. Samen met Squarewise is deze gedeelde visie naar actie en een blijvend samenwerkingsverband omgezet.

Verbinden

De achterliggende organisaties van Groene Cirkels hadden wel een gedeelde visie, maar konden niet tot de formulering van een gedeeld belang komen. Waar de provincie op abstractere doelstellingen in een geografisch gebied werkt, streeft Heineken concrete resultaten na, zowel binnen haar brouwerij als op wereldwijde schaal. Wageningen Environmental Research kon enkele verbindende projecten definiëren, maar dat was onvoldoende grond om een structurele samenwerking aan te gaan. Om die impasse te doorbreken heeft Squarewise elk van de partijen geprikkeld om de meerwaarde van de samenwerking te definiëren; welke inbreng waren ze bereid te leveren, welke meerwaarde zochten ze van de andere partijen? Welke waarden deelden ze en welke waarden van zichzelf mochten niet ter discussie komen te staan?

Versnellen

Om de abstracte toegevoegde waarde van de samenwerking om te zetten in concrete resultaten, zijn vijf onderwerpen benoemd waar elk van de partijen belang bij had. Vooral bij de provincie vroeg het een andere manier van werken om tot een integrale ‘wens’ voor het Zoeterwoude brouwerijgebied te komen, waar Heineken aan kon bijdragen. Squarewise begeleidde hiervoor werksessies waarin medewerkers van verschillende afdelingen vanuit hun beleid reageerden op toekomstscenario’s. Dit resulteerde in projecten die door de partners gezamenlijk opgepakt konden worden in een uitvoeringsprogramma met een horizon van drie jaar.

Verduurzamen

In de vastlegging van de samenwerking is een balans gevonden tussen een snelle start en een groeiende meerwaarde. Voor de kortere termijn is een gezamenlijk programma voor 3 jaar gedefinieerd en is een besluitvormingsstructuur ingericht waarmee nieuwe projecten gewogen konden worden. Tijdens een startconferentie zijn ook externe partijen uitgenodigd om hun ideeën voor de samenwerking in te dienen. Voor de langere termijn zijn verschillende fases van samenwerking gedefinieerd, waarmee geleidelijk ook op meer strategisch vlak synergie gevonden kon worden, onder meer door vroegtijdig ambities te delen, zonder de onafhankelijkheid van de provincie op het spel te zetten.