Ventures: Prima LNG

Prima LNG - bedrijfsmodel maken

Niet alleen een rapport, maar ook concrete business case ontwikkeling…

Squarewise zorgt ervoor dat adviesprojecten gemakkelijk omgezet kunnen worden in concrete activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is de opdracht die Squarewise deed voor SHV Gas in 2012. SHV Gas was zich bewust van de energietransitie die nodig is en waren om deze reden al overgestapt van kolen naar gas. Squarewise werd gevraagd de overstap te onderzoeken naar LNG: Liquified Natural Gas.

Verbinden

LNG was al succesvol in Turkije. Er moest onderzocht worden hoe er een succesvolle overstap gemaakt zou kunnen worden van Turkije naar andere landen. Een klein team van Squarewise is naar Turkije gegaan en heeft daar onderzoek naar gedaan. Vervolgens is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het product te exporteren naar andere landen. Uiteindelijk leidde dit naar een nieuw onderzoek voor de verkoop van LNG in Brazilië en Noorwegen.

Versnellen

Om heel nieuw bedrijven op te zetten moest er gekeken worden naar wet- & regelgeving voor transport, werd er gezocht naar mogelijkheden voor havens, moesten er contacten gelegd worden met verkopers van gas, gezocht worden naar opslagplaatsen en tenslotte ook gezocht worden naar afzetmogelijkheden.

Squarewise heeft ervoor gezorgd dat er heel snel actie ondernomen kon worden door te focussen op het creëren van nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsmodellen en hun toegevoegde waarde. Na afloop van het traject zijn er bedrijven opgericht in zowel Brazilië als in West-Europa.

Verduurzamen

Gas wordt veel gebruikt in de industrie voor warmte en om energie op te wekken. De meest gebruikte methode voor het vervoeren van gas zijn pijplijnen, maar LNG maakt het mogelijk om ook bedrijven die niet op het gasnet zijn aangesloten te voorzien van gas. LNG is op dit moment de schoonste ‘burning fuel’ waarmee bedrijven die niet op het net zitten hun Carbon Footprint kunnen verlagen en biedt voor de ‘zware’ transportsector (scheepvaart & vrachtauto’s) op dit moment de beste mogelijkheden om te verduurzamen.