Ventures: Reimarkt

Reimarkt

Betaalbaar duurzaam wonen inkopen…

In 2013 had gemeente Enschede voor zichzelf de uitdaging geformuleerd 40 000 woningen te willen verduurzamen. Om dat op een effectieve en vernieuwende wijze aan te pakken, besloten twee woningcorporaties in samenwerking met de gemeente Enschede de hulp van Squarewise in te schakelen. Squarewise begeleidde de drie samenwerkende partijen hierbij en stelde hen voor de markt op een bijzondere manier uit te dagen.

Verbinden

Allereerst werd een gezamenlijke ambitie opgesteld waarin een richtinggevende visie geformuleerd werd. De partijen werden uitgedaagd om echt verder te kijken en Squarewise kon in het proces de knelpunten inzien die opgelost moesten worden om tot versnelling te komen.

De samenwerking resulteerde uiteindelijk in een zeer innovatieve aanbesteding. Door aan te besteden op ambitie kon de markt op een optimale manier gestimuleerd worden om met de beste oplossing te komen. De complexiteit van de opgave van de drie samenwerkende partijen maakte het wenselijk om niet individuele partijen te selecteren, maar juist een consortium van partijen met een gezamenlijke aanbieding. Samenwerking tussen disciplines was een vereiste om tot een succesvolle en financieel verantwoorde aanbieding te komen.

Versnellen

De aftrap werd gegeven in de Grolsch Veste tijdens een bijeenkomst waar 83 partijen vanuit heel Nederland op af kwamen. In een uniek traject werd vervolgens toegewerkt naar een nieuw type organisatie die de bewoner zou ontzorgen bij het verduurzamen van de woning: van advies tot en met de oplevering.

Zestien markpartijen schreven zich in, veelal in consortia. Drie consortia werden geselecteerd voor het vervolg. Met hen werden eerst drie gezamenlijke sessies gevoerd, waarna ze hun plannen op papier in konden dienen en in een presentatie konden toelichten. Uiteindelijk heeft Reimarkt Twente de aanbesteding gewonnen.

Verduurzamen

De Reimarkt (on- en offline) winkels zijn er nu voor iedere woningeigenaar en huurder om transparant en betaalbaar duurzaam wonen te kopen. Van kant en klare oplossingen in de schappen tot een op maat energieneutrale woning. Voor een vaste prijs en prestatie. Voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen gaat Reimarkt de samenwerking aan met lokale en regionale leveranciers. De verkoop- en adviesorganisatie is nu sinds 2014 succesvol.

Bijzonder is dat uiteindelijk alle zestien deelnemers zeer tevreden terugkijken op het traject, ongeacht de uitkomst. Er zijn bijzondere samenwerkingsvormen ontstaan en de twee andere consortia zijn ook verder gegaan met hun plannen.