Ventures: Gas BU Kema

Gas bu Kema

Onderzoek naar marktpositie leidt tot succesvolle spin-off…

In het begin van dit decennium werd gas gezien als een belangrijke transitiebrandstof naar een duurzaam energiesysteem. De engineering en technology afdeling van Gasunie vroeg Squarewise om het bepalen van de marktpotentie. Die potentie bleek er te zijn, maar niet vanuit de huidige randvoorwaarden. Gasunie moest de afdeling afsplitsen en als commerciële onderneming laten voortbestaan. Dat advies is opgevolgd. Het bleek een groot succes.

Verbinden

De ultieme verbinding binnen dit project is de zachte landing van het voormalige Gasunie Engineering & Technology binnen KEMA dat tot op dat moment de gasdiscipline nog niet binnenboord had. In het Nederlandse energiesysteem wordt gas bijna volledig apart van elektriciteit aangestuurd. Wat de energietransitie enorm beperkt. De integrale benadering heeft KEMA in staat gesteld zich goed te positioneren. KEMA is inmiddels ingelijfd door DNV GL.

Versnellen

De professionals van de GAS BU binnen KEMA hebben een ongekende groei doorgemaakt. Door de keuzes die we hebben gemaakt in de governance en inhoudelijke focus van de organisatie zijn we er in geslaagd om in de eerste jaren van het bestaan een consequente groei van meer dan 20% per jaar te realiseren. Daarmee zijn de verwachtingen van de analisten die de verkoop voor Gasunie hebben begeleid overtroffen. De snelle ontwikkeling van GAS BU KEMA is van groot belang geweest voor KEMA.

Verduurzamen

De rol van gas in de energietransitie is van groot belang. Zeker voor Nederland. Om te verduurzamen zal voor bepaalde toepassingen het gebruik van gas van groot belang zijn. Innovaties en ontwikkeling is nodig om de gasvoorziening zo duurzaam mogelijk te maken. De extra impact die professionals van het voormalige Gasunie Engineering & Technology kunnen creëren in de nieuwe constellatie binnen KEMA is daarbij zeer instrumenteel gebleken.