Ventures: LEV

lev

Op naar energieneutrale wijken…

Nederlandse wijken moeten energieneutraal zijn in 2050. Het kan, maar gemakkelijk is het niet. Gemeentes die geprobeerd hebben stappen te zetten richting een klimaatneutrale of energieneutrale gebouwde omgeving, hebben ontdekt dat er niet één eenvoudige oplossing is.

Op basis van onze ervaringen met bijvoorbeeld Reimarkt Enschede, Co-Green, Alliander Duiven, Woningwaard en vele andere projecten, weten wij dat de doorbraak niet komt uit techniek, financiën of wetgeving, maar uit het centraal stellen van de vastgoedeigenaar, het voorrekenen van de mogelijkheden en het creëren van een sence of urgency met bijbehorend handelingsperspectief. Daarom heeft Squarewise Local Energy Venture (LEV) opgericht, een sociaal bedrijf zonder winstoogmerk, om gemeenten te helpen bestaande woonwijken klimaatneutraal te maken.

Verbinden

LEV is een coöperatie voor alle vastgoedeigenaren in de wijk. Het biedt een totaalaanpak met levering, opwek, besparing en balancering. Op basis van het reële energieverbruik, stelt LEV rendabele energiemaatregelen voor waar de aandeelhouders samen over beslissen. Stapsgewijs werkt het in een aantal jaar toe naar energieneutraliteit van de hele wijk.

Om een doelstelling op wijkniveau te halen, is het essentieel dat alle partijen met bezit in de wijk mee doen. Een corporatie die besluit 100 woningen naar label B renoveren, maakt de ambitie van een energieneutrale woonwijk ineens nagenoeg onmogelijk. Een individuele actie schaadt het collectieve belang. Met een lokale onderneming waar de belangrijkste partijen aandeelhouder in zijn, deel je kansen en uitdagingen.

Versnellen

LEV is een lokaal bedrijf onder een landelijke holding. De lokale dynamiek bepaalt de agenda en de landelijke holding waarborgt dat het alle actuele kennis in huis heeft. Daarnaast kan LEV, door zich voor een lange termijn te verbinden aan een energiedoelstelling, inspelen op nieuwe technologische of juridische kansen. Wat nu niet kan, kan straks wel. Zo worden steeds de beste afwegingen van dat moment gemaakt.

Verduurzamen

De gemeente Woerden heeft recent besloten één van de eerste gemeenten met een LEV te willen worden om tot een aardgasloze bestaande woonwijk te komen. Ook in Goeree-Overflakkee voeren we een Transitiequickscan uit. De scan heeft tot doel een kern te selecteren die het meest geschikt is voor LEV en die als voorbeeld kan dienen voor de rest van de gemeente. LEV holding biedt een toolkit aan lokale coöperaties waarmee continu het actuele energieverbruik gemeten wordt en de geplande ingrepen herzien kunnen worden als er zich nieuwe technieken aandienen. Zo wordt de meest betaalbare wijze naar energieneutraliteit gewaarborgd en kunnen zowel grote als de kleine gemeenten stappen zetten naar klimaatneutrale wijken.

Meer informatie? Neem contact op met info[at]squarewise.com.