Ventures: CO-Green

Niet alleen klimaatneutrale, maar ook kostenneutrale sloop en nieuwbouw

Squarewise heeft Eigen Haard geholpen een innovatieprogramma op te zetten met als thema ‘duurzaamheid’. Er is een markt georganiseerd waarin iedereen binnen de organisatie kon vertellen wat ze deden en waar mogelijke kansen voor nieuwe duurzame projecten in de organisatie lagen.

Een van de experimenten die uit dit programma is gekomen, was de klimaatneutrale, kostenneutrale herontwikkeling van Overtoomseveld in Amsterdam.

Overtoomseveld was een sloop-nieuwbouw opgave voor 450 woningen. De woningbouwcorporatie had al bedacht wat ze met het terrein gingen doen, maar liepen tegen het bestemmingsplan en regels van de gemeente aan. Er was een limiet aan wat er aan huur en verkoop verdiend kon worden en alle nieuwbouw moest klimaatneutraal zijn.

Verbinden

Squarewise is een traject gestart waarin onderzocht werd hoe de realisatie van dit project zowel kostenneutraal als klimaatneutraal kon worden. Er zijn allerlei brainstormsessies met verschillende experts georganiseerd, waarin zij in discussie gingen over hoe het project toch voortgezet kon worden. Hier is een inspiratiedocument uitgekomen en vanuit dit document is er een vraag uitgegaan naar partijen die ervaring hebben met duurzaamheid. Er hebben zich 13 partijen van slopers, bouwers en architecten gemeld die geïnteresseerd waren in de opgave. Deze partijen zijn gaan samenwerken in consortia en op basis van 5/6 criteria zijn verschillende plannen opgesteld (governing principles). Uiteindelijk heeft het consortium van Freek van Oranje (sloopbedrijf), Era contour (bouwer, onderdeel TBI groep) en KOW (architect) gewonnen.

Versnellen

De uitdaging voor het consortium, genaamd Co-Green, was om ervoor te zorgen dat een duurzame woning zowel lagere maandlasten opleverde én betaalbaar was. De hogere investeringskosten voor de duurzame voorzieningen werden terugverdiend door intensieve en efficiënte samenwerking. Onnodige kosten konden hiermee voorkomen worden, waardoor duurzaam niet duurder werd.

Door het opzetten van een innovatief samenwerkingsverband werden de faalkosten, die kenmerkend zijn voor de bouw, verminderd. Met een Dynamisch Verdelingsmodel ontwikkeld door Squarewise, werden belangen kwantitatief en stuurbaar gemaakt. Partners binnen het samenwerkingsverband deelden elkaars kansen en risico’s, waardoor een marge ontstond waarmee klimaatneutrale technieken konden worden gefinancierd.

Verduurzamen

Uiteindelijk is zowel de sloop als de nieuwbouw zeer succesvol gerealiseerd.

Bij Co-Green ging het niet alleen om duurzaam wonen, maar ook om het duurzaam realiseren van de wijk. Zo werd 90% van het sloopmateriaal gebruikt in de nieuwbouw, werd energie bespaard voor bouwen en wonen en werd de gebruikte energie duurzaam opgewekt.