Duurzaamheid is geen vak, het is een bril die iederéén op kan zetten

Duurzame strategieën & beleid

Ik heb het nu al een paar keer gehoord: sollicitanten die geïnteresseerd zijn in ‘duurzaamheid’, ambtenaren die zeggen dat meer ‘kennis van duurzaamheid’ nodig is binnen de gemeente en werknemers die zeggen dat er niemand binnen hun organisatie is die ‘iets van duurzaamheid weet’.

Lieve mensen: duurzaamheid is niet één vak, duurzaamheid is een bril die iederéén op kan zetten.

duurzaamheid

Want of je nu een consument, politicus, ondernemer of medewerker bent: ben je je bewust van het feit dat we beter met onze planeet moeten omgaan, dan zijn daar duizenden manieren om over na te denken. Waar komt dit product vandaan? Kan ik dit product hergebruiken? Wat zijn de gevolgen voor het klimaat van mijn vakantie naar Sri Lanka? Hoe is mijn productieketen ingericht? Waar komt mijn energie vandaan? Kan mijn inkoop duurzamer? Wat zijn mijn meest vervuilende fabrieksprocessen en wat kan ik daaraan doen?

‘Mensen in duurzaamheid’ bestaan niet

Er is niemand die alle kennis over alle bovenstaande vraagstukken in huis heeft, wel zijn er mensen die deze vragen stellen en beseffen dat er iets (drastisch) moet veranderen. Dat er nu veel innovatieve producten of baanbrekende processen in gang gezet worden om onze samenleving te veranderen, zegt iets over het doorzettingsvermogen van die mensen, over hoe ze anderen mee kunnen nemen in de transitie en over hun fantasie. Door goede economische, sociale, technische argumenten te gebruiken, door verbindingen te leggen tussen verschillende belanghebbenden, over verschillende sectoren en dwars door ketens heen, kunnen zij processen in gang brengen die leiden tot een duurzamere toekomst.

‘Kennis van duurzaamheid’ bestaat niet

Wat wél essentieel is, is kennis van het vakgebied. Zo zijn er mensen die veel weten van het circulair maken van bepaalde ingewikkelde fabrieksprocessen, anderen die gespecialiseerd zijn in het isoleren van woningen of weer anderen die de processen begrijpen die nodig zijn om systeemveranderingen tot stand te brengen.

Het is tijd om gericht aan de slag te gaan

Het is tijd dat we (d.w.z. iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan een duurzame wereld) specifieker gaan aangeven wat we willen doen. ‘Ik wil iets met duurzaamheid’, zegt misschien iets over je intrinsieke motivatie, maar is te vaag om aan de slag te gaan. Bedenk dat je óveral met duurzaamheid aan de slag kunt gaan, in het vakgebied waar je nu al goed in bent of waar je interesse ligt.
Weet je niet waar je moet beginnen met de verduurzaming in jouw werkveld, probeer dan je vraag zo specifiek mogelijk te maken en zoek daar vervolgens een expert of sparringpartner bij. Heb je bijvoorbeeld een ingewikkeld vraagstuk dat te maken heeft met de transitie in de gebouwde omgeving, kan je daarvoor bij één van ons bij Squarewise terecht!

 

Geschreven door Marlies Franssens.