Brabantse koplopers maken van circulair bouwen geen rariteit, maar een formaliteit

Circulair en biobased bouwen Duurzame strategieën & beleid Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

Leonie van der Steen (zij/ haar)

Transitiemaker

Jeske Zonneveld (zij/ haar)

Transitiemaker

Inge Luyten (zij/ haar)

Transitiemaker

Lotte Turkstra (zij/ haar)

Transitiemaker

DSCF1026

Om te oogsten moet je eerst zaaien, en dat deden we. Tijdens het Zaaifeest op 25 april keken de ketenpartners van het netwerk Brabants Aanpak Circulair Bouwen (BACB) terug naar de oogst van 2022. Én werden de plannen tot aan het Oogstfeest in oktober bepaald. “Dat in één middag zo snel nieuwe projecten en samenwerkingen ontstaan, dát is de meerwaarde van deze bijeenkomst.”

We zitten bijna op het tipping point: het omslagpunt waarna de circulaire transitie in de bouw in een stroomversnelling raakt. Tot het moment dat circulair bouwen de normaalste zaak van de wereld is. Met die boodschap trapt collega Jeske Zonneveld, projectleider van het netwerk Brabants Aanpak Circulair Bouwen (BACB), het Zaaifeest af.

Jeske: “Een aantal jaar geleden voerden we nog discussies over wat dat nou precies inhoudt, circulariteit. En waarom circulair bouwen belangrijk is. Dat punt zijn we ver voorbij. Er worden door de ruim 55 leden van het netwerk veel mooie projecten, diensten en samenwerkingen opgezet. Al die initiatieven tellen samen op tot een groter geheel.”

Circulair bouwen als het nieuwe normaal

Tijdens het Zaaifeest, dit keer op het Landgoed Ulvenhart, waar – heel toepasselijk – volop wordt geëxperimenteerd met sorghum-teelt voor de bouw, buigen ketenpartners uit het BACB-netwerk zich over concrete vraagstukken en projecten. Om die vervolgens met hulp van elkaar tot uitvoering te brengen. Met als doel: meer, sneller en beter circulair bouwen in Brabant, zodat circulair bouwen het ‘nieuwe normaal’ wordt.

Standaardiseren en innoveren – gaat dat samen?

Eén van die vraagstukken komt van Dirk van der Ven van REWIN West-Brabant. Zijn vraag: om sneller en goedkoper te kunnen bouwen, moeten we standaardiseren. Vormt dat geen belemmering voor circulaire innovaties? Van der Ven: “In een ketenproject dat ik begeleid – van plant tot pand – werken we aan modulaire woningen, met gestandaardiseerde elementen. Dan werk je dus met vaste maten. Nu willen we een isolatieplaat vervangen door een biobased variant. Maar wil je daarmee dezelfde isolatiewaarde krijgen, terwijl je je óók aan de maten moet houden, dan is dat best een uitdaging.”

Is hij verder geholpen met zijn vraag? “Ja! Alexander Hooijmaaijers van Martens Keramiek heeft toegezegd te willen bijdragen aan het experimenteren met en ontwikkelen van zo’n isolatieplaat. Binnenkort gaan we om tafel om daar afspraken over te maken.”

Meten is weten

Worden de ambities en beloofde resultaten van circulair bouwen in de realisatiefase ook daadwerkelijk waargemaakt? Dat wil architect Michael Bol (Buro Kade) meetbaar maken. 10 projecten worden langs de meetlat gelegd. “De informatie die we verzamelen ontsluiten we in een portal. Zo kun je zien hoe projecten scoren op circulaire prestaties. En of de ambitie is gerealiseerd.”

Het uiteindelijke doel: in kaart brengen welke aspecten afwijken van het oorspronkelijke plan. En wat daar de oorzaak van is. “Dat is vooral voor opdrachtgevers interessant. Die krijgen zo beter inzicht in hoe je de juiste vragen stelt en de juiste voorwaarden schept”, vertelt Bol. “Mijn doel van vandaag was om projecten te vinden die we kunnen auditen; die heb ik gekregen. Én om hulp te krijgen bij het promoten van dit initiatief bij opdrachtgevers. Daar gaan de provincie Noord-Brabant en Cirkelstad bij helpen.”

Vraag en aanbod samenbrengen

Hoe krijg je gemeenten en woningcorporaties zo ver dat ze opdracht geven tot circulair bouwen? Want de markt wil wel, maar de vraag blijft uit. Dat constateert Vincent van Rijsewijk van Midpoint Brabant. Samen met partners uit het BACB-netwerk dook hij in dit vraagstuk. De conclusie: het ontbreekt organisaties aan kennis, ervaring en capaciteit. En er zijn boegbeelden nodig in organisaties, die het goede voorbeeld geven. Er is een nieuw plan uitgerold: “We gaan, met een coalitie van opdrachtgevers en marktpartijen, een soort marktplaats opzetten, waar we vraag en aanbod samenbrengen.”

Meer weten over de resultaten van het Zaaifeest? Lees het hele verslag met de belangrijkste highlights.

Over de Brabants Aanpak Circulair Bouwen

De Brabantse Aanpak Circulair Bouwen wil van circulair bouwen geen rariteit, maar een formaliteit maken. Daarom werken we in een keten waar onder andere aannemers, architecten, inkopers, overheid, opdrachtgevers en bouwbedrijven samenkomen om elkaar verder te brengen. Bouw je in Brabant en heb je circulaire ambities? Dan ben je een onmisbare partner.