Van start met Biobased Bouwen transitie in Zuid-Holland

bio-based Circulair en biobased bouwen Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

Lisa van Welie (zij/ haar)

Transitiemaker

PZH_Praatplaat_Biobased-Bouw-in-ZH_v9_midres-1024x665

In samenwerking met DRIFT werken wij voor de Provincie Zuid-Holland aan het stimuleren van ‘Biobased Bouwen’, o.a. voor de 200.000 woningen die in de provincie tot 2030 gebouwd gaan worden. In eind 2020 is er al een netwerk opgezet waarmee een transitieagenda is opgesteld. De toekomstvisie van biobased bouwen voor de Provincie Zuid-Holland is rond, het wordt nu tijd om de nodige transitiepaden en vervolgstappen te bepalen om dit te behalen. Met het inzetten van doorbraakprojecten zullen we de transitie naar Biobased Bouwen gaan versnellen binnen de provincie.

We starten 28 oktober met een fysieke netwerkbijeenkomst in Rotterdam. Onze transitiemaker Leonie van der Steen zal samen met Jan Rotmans (van DRIFT) de toekomstvisie en transitieagenda toelichten. Ook zullen verschillende circulaire initiatiefnemers hun ideeën pitchen. Dit alles met als doel om samen te bouwen aan een positieve impact op de natuur met het aantal nieuwe woningen in Zuid-Holland. Je kunt je hier nog aanmelden.

Voor het uitwerken van de transitiepaden die ons naar een circulaire toekomst brengt, zoals omschreven in de transitieagenda, wordt ook een beroep gedaan op kennis en kunde uit Zuid-Holland. Zo organiseren wij 3 bijeenkomsten rondom biobased bouwen met de gehele keten om deze markt een grote impuls te geven in Zuid-Holland. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 22 november van 13:00 tot 17:00 in Delft (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt). Op deze bijeenkomst wordt het volgende behandeld:

  1. Toelichting van de transitiepaden: interventies die nodig zijn om de transitie naar biobased bouwen te versnellen en wat dit betekent voor de stappen die we de komende periode met elkaar gaan zetten
  2. Daarna gaan we samen aan de slag: we verkennen of de transitiepaden aansluiten bij uw beeld. Dekken ze alle grote vragen af, of mist u iets? Vervolgens verdiepen we in groepen de transitiepaden met vragen als: welke beweging is al ingezet? Welke interventies zijn nodig voor versnelling en het voortduren hiervan? En welke doorbraakprojecten passen daarbij en moeten we ons gezamenlijk op richten? 

Voor vragen, opmerkingen, ideeën vooraf kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Lisa van Welie op emailadres biobasedpzh@squarewise.com.