Regeneratief bouwen gaat verder waar duurzaam bouwen stopt. Waar duurzaam bouwen streeft naar minder milieu impact, levert regeneratief bouwen een verbetering van onze leefomgeving. Zo kan een duurzaam gebouw bijvoorbeeld minder CO2 uitstoten, terwijl een regeneratief gebouw zelfs CO2 opslaat. The Living Building Challenge is een aanpak die zich focust op het maximaliseren van positieve impact van een bouwproject op haar omgeving, gemeenschap en cultuur. Deze holistische aanpak biedt handvatten voor regeneratieve bouwprojecten. Squarewise verdiept graag haar kennis in deze methode en wil die kennis met anderen delen, vergroten en in de praktijk brengen. Daarom organiseren we deze zomer de Leergroep Regeneratief Bouwen!

Visie vanuit Squarewise: de wereld mooier achterlaten

Een gebouw is meer dan een plek die beschutting biedt. Wij vinden dat de gebouwde omgeving vooral een fijne plek moet zijn. Voor mensen, maar ook voor de rest van de planeet. Daarom kijken we voorbij de techniek en verbinden wij ons met de ecologische en sociale kant van de bouw.

We moeten ons realiseren dat we gebonden zijn aan de planetaire grenzen. Het beperken van de schade is niet voldoende. We moeten herstellen wat er verloren is gegaan. Als Squarewise willen we de bouwwereld inspireren om haar duurzaamheidsambities stevig op te schroeven, voor een gezondere en regeneratieve leefomgeving.

Living Building Challenge gaat verder dan duurzaam bouwen

Regeneratief bouwen vraagt om samenwerking, maatwerk en een open houding. Aangezien ons perspectief op bouwen goed past bij de filosofie van de Living Building Challenge, willen wij ons in deze aanpak gaan verdiepen, delen en haar toepassen in ons werkveld.

De 7 aandachtsgebieden binnen regeneratief bouwen

Het integrale handelsperspectief Living Building Challenge, focust zich op 7 aandachtsgebieden voor het realiseren van een regeneratief gebouw:

  1. Plaats: herstel van een gezonde relatie met de natuur op een specifieke plaats en plek
  2. Water: (afval)water herwaarderen als een kostbare bron wat verantwoord gebruikt moet worden binnen de gebouwde omgeving
  3. Energie: toewerken naar een gebouwde omgeving die meer energie opwekt dan gebruikt en die haar energie volledig haalt uit hernieuwbare bronnen die veilig en uitstootvrij zijn
  4. Gezondheid & Geluk: creëren van omgevingen die de fysieke en psychologische gezondheid en het welzijn optimaliseren
  5. Materialen: producten onderschrijven die hernieuwbaar en te allen tijde veilig voor mensen en dieren zijn
  6. Gelijkheid: ondersteunen van een rechtvaardige en inclusieve wereld
  7. Schoonheid: vieren van design dat de menselijke geest verheft

Al deze onderdelen zijn toe te passen op zowel het ontwerp van nieuwe gebouwen, als bestaande gebouwen, interieur, landschap of infrastructuur. Hier zijn meer details te vinden over de Living Building Challenge.

Enthousiast geworden? Leer met ons mee!

Wil je net als ons meer leren over regeneratief bouwen aan de hand van de Living Building Challenge? Meld je dan aan voor onze leergroep Regeneratief Bouwen, ongeacht je achtergrond of ervaring. Het doel van deze leergroep is om gezamenlijk de accreditatie van de Living Building Challenge te doen rond 15 juni, te reflecteren op de inhoud en ermee te experimenteren in ons eigen werkveld.

Je bent ook van harte welkom als je niet in staat bent de accreditatie te doen, maar wel graag meer wil leren over Regeneratief Bouwen volgens de filosofie van de Living Building Challenge.