Van boer tot bouwer: bio-based bouwen met eigen grondstoffen

bio-based landbouwtransitie Circulair en biobased bouwen Voedsel en landbouw Vernieuwing realiseren

Terwijl onze bouwsector industrialiseert, stellen duurzaamheids- en circulaire ambities grenzen aan de bouwketen en haar materiaalgebruik. Bio-based bouwen is hiervoor een uitkomst, omdat hierbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijk gegroeide materialen. Denk hierbij aan hout en bamboe, maar ook aan klei en vlas. Squarewise is met deze reden gestart een circulair ketenproject rondom de toepassing van Lisdodde in bouwcomponenten.

De grote voordelen van Bio-based bouwen

Bio-based bouwen heeft veel potentie gezien het onze grondstoffen niet uitput en CO2 en afval reduceert. Om even aan te geven waarom dit van belang is: het meest gebruikte materiaal in de bouw is beton, dat ongeveer 5% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt. Daarnaast produceert de bouwsector de grootste berg aan afval in Nederland. Dit is twee keer zoveel als de metaal-, voeding-, landbouw- en textielindustrie.
Om bio-based bouwen toegankelijker te maken voor de industrie dient het verder ontwikkeld en opgeschaald te worden. Zo zijn er nog veel vragen rondom het omgaan met de productie en toepassing van nieuwe bio-based materialen in groten getale.

Opschaling van bio-based materiaal Lisdodde

Onze transitiemaker Vincent Oberdorf verbindt verschillende partijen in de hele keten voor het gebruik van het bio-based materiaal Lisdodde. Dit materiaal klinkt misschien niet bekend in de oren, maar ben je vast een keer tegengekomen. Het is namelijk een inheemse waterplant, dat makkelijk groeit langs vijvers en een waterzuiverende functie heeft. Herkenbaar aan de bruine kolven die op sigaren lijken.

Samen met boeren, natuurbeheerders, productontwikkelaars, timmerfabriek, architect tot componentenbouwers werkt Squarewise aan een pre-fab geïsoleerd wand-element gemaakt van Lisdodde. Dit circulaire ketenproject moet als voorbeeld dienen in de bouwsector en inzichten opleveren in de teelt, oogst en verwerking van Lisdodde als bio-based materiaal. Hierbij focussen wij op de opschaling van het ontwikkelde bio-based materiaal en bijbehorende business model, klaar voor industriële certificering.

Circulair ketenproject bio-based bouwen

Landbouw- en bouwsector kunnen elkaar verduurzamen

Squarewise heeft partijen uit de landbouw en bouw met elkaar verbonden voor dit project, omdat ze elkaar kunnen versnellen in de transitie naar een circulair en duurzaam productieproces. De bouw moet overstappen van fossil-based naar bio-based grondstoffen en boeren hebben nieuwe verdienmodellen nodig voor het financieren van kringlooplandbouw. Hierin bekijken we voedsel- en grondstoffenproductie primair vanuit het perspectief van bodem- en waterkwaliteit als fundamentele voorwaarde voor een biodiverse en gezonde leefomgeving. Hierbij doen we wat we het liefst doen: onderzoeken en scheppen van voorwaarden voor systeemverandering, maar wél met onze poten in de klei!

Wil je meer weten over dit project of bio-based bouwen? Neem dan contact op met onze transitiemaker Vincent Oberdorf.