Transitieontwerp Elektriciteit aangenomen in de Ronde Venen

Energie en wonen

Hoe kan een gemeente klimaatneutraal worden? Hoe veel duurzame energie is nodig en met welke technieken zou die ingevuld kunnen worden? En hoe kan de gemeente zorgen dat die duurzame opwek van elektriciteit er ook daadwerkelijk komt? Met de gemeente De Ronde Venen hebben wij het Transitieontwerp Elektriciteit gemaakt om dit te concretiseren.

Transitieontwerp Elektriciteit: 100% lokaal & duurzaam

Het transitieontwerp geeft weer hoe een toekomst waar duurzame energie 100% lokaal wordt opgewekt eruit zou zien. Hoeveel zonnepanelen kunnen er op daken en hoe veel windmolens kunnen waar geplaatst worden? Wat zou de invloed van innovaties zijn? En als er minder wind gerealiseerd wordt; hoe veel hectare zonnevelden zouden er dan additioneel nodig zijn? Niet óf er duurzame opwek komt maar wát voor duurzame opwek er komt en hoe de eerste stap gezet wordt om daar te komen. Uit de analyse is een concrete invulling gekomen:Transitieontwerp Elektriciteit aangenomen in de Ronde Venen

Vervolg

Al in de ontwerpfase van het ontwerp is duurzame elektriciteit in een interactief transitiespel met de gemeenteraadsleden besproken. Onlangs is het transitieontwerp door de gemeenteraad aangenomen en gaat de gemeente een volgende fase in. Daarin zal worden bepaald op welke elektriciteitsmix de gemeente wil sturen (veel zon of juist veel wind), welk tempo zij dat wil realiseren en welke geïdentificeerde versnellingsprojecten zij wil stimuleren.

Wij juichen de gemeente van harte toe dat zij deze concrete stap gaat zetten en wensen veel succes bij de volgende stap.
U kunt het transitieontwerp hier lezen. Hier kunt u de samenvattende visualisatie downloaden.

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!