Starten van een gemeentelijke duurzaamheidsaanjager: hoe dan?

In de zomer van 2017 vroeg de gemeente Teylingen adviesbureau CREM te onderzoeken of het haalbaar was vanuit de gemeente een aanjager van duurzame initiatieven in het leven te roepen. CREM vroeg ons hen te ondersteunen met onze praktijkkennis en gezamenlijk hebben we aan de hand van bestaande voorbeelden (DEOn, Meermaker, EnergyValley, e.a.) aangetoond dat dat zeker mogelijk was (Zie rapport). Na een vervolgonderzoek zijn we gekomen tot een advies over de route die de gemeente zou moeten kiezen om tot oprichting van DMT te komen (zie eindrapport). Afgelopen dinsdag, 16 januari, is deze positief ontvangen. Op 1 februari ligt het advies ter bespreking in de Raad.

Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen

In het eerste onderzoek hebben we de gemeente begeleid om tot een voorkeursscenario te komen voor de gewenste gemeentelijke duurzaamheidsaanjager. De keuze viel op een BV die duurzame initiatieven en initiatiefnemers in de gemeente ondersteunt hun idee te verwezenlijken door het verstrekken van goedkope leningen. De tweede functie van de toekomstige BV, werktitel de Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen (DMT), is het zijn van een platform dat particulieren en organisaties informeert en verbindt om samen duurzame initiatieven te realiseren.


Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen

Snellere & goedkopere duurzaamheidsimpact door samenwerking

Kritische succesfactor voor het verstrekken van leningen aan de juiste initiatieven is dat de directie van de DMT over veel kennis van het werkveld beschikt en de taal  van ondernemers spreekt. ‘Duurzaamheidsincubator’ Meermaker  doet in Haarlemmermeer, buurgemeente van Teylingen, al enkele jaren niet anders. Ondanks een provinciegrens die beide gemeenten scheidt, bleek er in het tweede traject veel grond om een samenwerking tussen Meermaker en de nog op te richten DMT te onderzoeken. Voldoende zelfs om een Joint Venture tussen beide partijen te adviseren, in plaats van het zelf oprichten van een dergelijke entiteit door de gemeente Teylingen. Het onderzoek toont aan dat op die manier sneller duurzaamheidsimpact behaald kan worden, dat deze vorm goed aansluit op de wensen van de doelgroepen (ondernemers en inwoners in Teylingen) en de kosten, zowel in de opstartfase als daarna, vallen lager uit.

Gemeentelijke duurzaamheidsaanjager: Duurzaamheids Maatschappij Teylingen

Raad is aan zet

Over twee weken buigt de Raad zich over het advies en voorstel voor vervolg. Het rapport eindigt met een overweging vanuit de Teylingse gelederen; een aantal leden van de projectgroep vatte de toekomst van de DMT samen als ‘lef hebben’. Het initiatief nemen tot een gemeentelijke duurzaamheidsaanjager met regionaal potentieel biedt kansen, maar is geen gebaand pad. De keuze is op 1 februari aan de Raad. We wensen ze veel wijsheid in die afweging!

We hebben 10 tips voor gemeenten vastgesteld om van het gas af te gaan. Lees ze hier terug!

Ga naar onze publicaties om te lezen wat we allemaal doen!