Squarewise nu deelnemer in register Sociale ondernemingen

Nieuwe waarden

De Review Board Meeting van de Stichting Code Sociale Ondernemingen heeft op 14 augustus besloten Squarewise toe te laten als deelnemer en op te nemen in het register Sociale Ondernemingen. Marcel Heskes, directeur van Squarewise, reageert verheugd: ‘Het proces om te voldoen aan de Code zorgde voor extra inspiratie en aanscherping. Een grote overeenkomst in de code en onze bedrijfsfilosofie is  dat in beide impact het leidend principe is. Die overeenkomst was een prima basis, maar door aan de slag te gaan met de inschrijving leggen we nu meer nadruk op aspecten als op meetbaarheid en transparantie. Nu de toelating een feit is gaan we vol enthousiasme aan de slag met onze verdere ontwikkeling en maatschappelijke bijdrage.’

De Code Sociale Ondernemingen bestaat uit vijf principes. Deze zijn als volgt ingevuld door Squarewise:

Principe 1      Missie: Geborgd en meetbaar

‘Impact first’ was al lange tijd het leidende principe voor Squarewise. Maar de missie is nu opnieuw geformuleerd en uitgewerkt in een Theory of Change. Daarmee ligt niet alleen vast aan welke missie we willen werken, maar ook welke keuzes we maken over hoe we dat doen. Bijvoorbeeld door in projecten te investeren die in de markteconomie nog niet levensvatbaar zijn, maar wel relevant zijn voor versnelling van de energietransitie.

Principe 2     Stakeholders: Bepaling en dialoog

De sociale onderneming bepaalt wie de relevante stakeholders zijn in het licht van de missie. Voor Squarewise (de naam is gebaseerd op de metafoor van het plein, waar allerlei ontmoetingen en uitwisselingen plaatsvinden) is het de uitdaging om structureel in contact te blijven met stakeholders die geen opdrachtgever zijn; niet alleen in het werk voor opdrachtgevers, maar ook daarbuiten.

Principe 3     Financiën: In overleg en zorgvuldig afgewogen

Monetaire winst is niet waar het bij de sociale onderneming om draait. Squarewise heeft daarom besloten geen winst meer uit te keren aan de oprichters en aandeelhouders.

Principe 4    Implementatie: Registreren en reflecteren

De onderneming laat zich registreren in het Register Sociale Ondernemingen. Ze is bereid om vervolgens actief te participeren in die gemeenschap van sociale ondernemingen. Squarewise staat open voor constructieve suggesties voor verbetering en zal ook andere sociale ondernemingen suggesties doen.

Principe 5     Transparantie: Actief en toegankelijk

De onderneming voert een actief informatiebeleid waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. Squarewise is bezig met een nieuwe website die dit jaar gelanceerd wordt. In de nieuwe site is het eenvoudig om alle informatie over het bedrijf te delen en goed vindbaar te maken.

Vragen?

Voor meer vragen over ons proces, ervaringen en opgedane kennis, kunt u contact opnemen met Marcel Heskes (heskes@squarewise.com of 020 – 447 39 25).