Squarewise vraagt toetsing Code Sociale Ondernemingen aan

Nieuwe waarden
Code_Sociaal_Onderneming-logo

Een sociale onderneming laat impact boven winst gaan. Natuurlijk geldt dat voor Squarewise: je kunt geen transities versnellen als je de hele dag je geld zit te tellen. Social Enterprise NL moedigt bedrijven niet alleen aan de principes van sociaal ondernemen te onderschrijven, maar daagt ook uit dat te laten toetsen door een Review Board. Die toetsing heeft Squarewise vrijdag 5 juli aangevraagd. Na goedkeuring wordt een sociale onderneming ingeschreven in het Register Code Sociale Ondernemingen.

De vijf principes waarop we worden beoordeeld zijn:

  1. Missie geborgd
  2. Stakeholders
  3. Financiën
  4. Implementatie
  5. Transparantie

Aanscherping missie & visie

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het in orde maken van de documenten om de aanvraag te kunnen doen. In dat kader is het hele bedrijf, óok in samenwerking met externe stakeholders, aan de slag gegaan met het aanscherpen van de missie en de visie. Het was verrassend dat de discussies altijd weer nieuwe perspectieven opleverden; het grote doel en de strategie om daar te komen zit wel in het DNA van ons bedrijf, maar het precies formuleren ervan ging toch niet zonder slag of stoot. Ook werd duidelijk waar nog vooruitgang geboekt moet worden, bijvoorbeeld door er meer over te communiceren naar buiten toe.

Theory of Change

Sociale ondernemingen werken aan de hand van de Theory of Change (ToC). De ToC is een model dat de verandering beschrijft die het bedrijf nastreeft, en hoe deze verandering wordt gerealiseerd. Dit model bevat dus de oorzakelijke verbanden tussen activiteiten, outputs en effecten. Een sociale onderneming kiest geld niet als maatstaf om succes in uit te drukken, en zal dus aandacht moeten besteden aan alternatieve indicatoren. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat we teveel gericht raken op indicatoren: het doel moet de baas blijven.

Principe 5: Transparantie

De Code vereist dat de onderneming actief informatiebeleid voert waarbij maximale openheid het uitgangspunt is. Wij omarmen deze transparantie uitgangspunten dan ook volledig. Hieronder daarom een weergave van onze verandertheorie ofwel onze ‘Theory of Change’ en een overzicht van onze stakeholders. Deze documenten zullen wij blijven aanscherpen en aanvullen om zo maximaal te kunnen sturen op impact.

Impactrapportages

Geïnteresseerd in onze rapportages van 2013, 2015, 2016 en 2018? Bekijk ze hier:

Inschrijving Code Sociale Ondernemingen is een eerste stap

Marcel Heskes, directeur van Squarewise: “We zijn de hele dag druk in projecten en meningsvorming en kijken van nature graag naar buiten. Squarewise heet zo vanwege het feit dat je op het plein, in contact met een heleboel anderen, verandering bewerkstelligt. Dit proces (het inschrijven bij de Code Sociale Ondernemingen) dwingt ons ook om goed stil te staan bij de strategie die we kiezen om onze dromen te realiseren. Deze aanvraag is een eerste stap; we zullen er aandacht aan blijven besteden. Want duidelijkheid over doel en middelen geeft ons een stevige basis in elk gesprek dat we voeren.”

Vragen?

Voor meer vragen over ons proces, ervaringen en opgedane kennis, kunt u contact opnemen met Marcel Heskes (heskes@squarewise.com of 020 – 447 39 25).