Project 2022 - heden

Gemeente Wijchen – Actieprogramma voor de warmtetransitie

Energie en wonen Nieuwe waarden Duurzame strategieën & beleid Mensen verbinden & begeleiden

De uitdaging

Na de vaststelling van de warmtetransitievisie is de vraag in Wijchen, net als in veel andere gemeenten: hoe gaan we in de praktijk alle gebouwen van het gas af krijgen? De gemeente formuleert wel het toekomstbeeld, maar heeft zelf geen woningen of bedrijfsgebouwen in bezit. Hoe kan de gemeente voorkomen dat belangentegenstellingen of gebrek aan draagvlak tot vertraging of zelfs stilstand leiden?

Het team

Niels Rood (hij/ hem)

Transitiemaker

Marcel Heskes (hij/ hem)

Transitiemaker

Rafael Heredia (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Squarewise gaat op zoek naar meer probleemeigenaarschap bij bewoners en andere manieren van samenwerken. Daarvoor zetten we twee ronden sessies op. In de eerste ronde praten we met bewoners over hun vragen, zorgen en opvattingen over de alternatieven voor aardgas. We bespreken die alternatieven ook met gemeenteraad en college van B&W en de stakeholders. Deze eerste ronde is verkennend: wat zijn de mogelijkheden en hoe denken we daarover? In de tweede ronde bespreken maken we samen keuzes, opnieuw in drie sessies.

  • Verkennende sessies

    In september 2022 staan gepland: een zaterdagsessie met inwoners, een sessie met vertegenwoordigers van netwerkbedrijven, verhuurders en gemeentelijke afdelingen en een avond met het bestuur (raad en college). We verkennen de mogelijkheden, moeilijkheden, voor- en nadelen.
  • Verdiepende sessies

    In oktober en november 2022 spreken we opnieuw bewoners, stakeholders en bestuur; nu ligt de focus op kiezen.
  • Van inzichten naar actieprogramma

    We vertalen de opgehaalde inzichten naar acht actielijnen, die samen het actieprogramma vormen.

Q-METHODOLOGIE, EEN ONDERZOEKSMETHODE OM SUBJECTIVITEIT MEETBAAR TE MAKEN

Met behulp van de Q-methodologie – een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek – gaan we niet alleen na welke opvattingen leven, maar ook welke narratieven hieraan ten grondslag liggen. Zo kunnen we goed rekening houden met de motivaties van de inwoners.