Project 2022 - heden

Provincie Utrecht | Eerlijker verdienmodel voor boeren, meer keuze voor consumenten

Circulair en biobased bouwen Voedsel en landbouw Mensen verbinden & begeleiden

De uitdaging

Samen met 30 Utrechtse voedselgemeenschappen (of: CSA’s, community supported agriculture) onderzoeken we hoe deze gemeenschappen een hubfunctie kunnen vervullen. Waarbij ze lokaal voedsel van elkaar en andere voedselproducenten in de regio afzetten. Het doel: het hele jaar door een breed aanbod aan vers, lokaal en biologisch voedsel. Zo helpen we boeren aan een eerlijker verdienmodel en hebben bewoners meer te kiezen.

Het team

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Onze rol in dit project: een stevig samenwerkingsverband bouwen. Een netwerk, dat zelfstandig verder kan. Dat is gelukt. Door de themas die bij deze boeren leven als vertrekpunt te nemen – van verdienmodel tot bodemverbetering. Zodat het netwerk voor hen een duidelijke meerwaarde heeft. En door aan te sluiten bij hun werkpraktijk. Dus: bijeenkomsten buiten het teeltseizoen, simpele communicatie, minimale administratie. Omdat we vertrouwen op het zelforganiserend vermogen van netwerken met een gedeeld doel, hebben we een zelfsturende netwerkstructuur opgebouwd.
 • Partijen verbinden

  Groepsbijeenkomst met CSA’s en regionale voedselproducenten. Doel: verbinding creëren, gedeelde doelen formuleren, draagvlak creeren voor de waarde van het samenwerkingsverband.
 • Actie-onderzoek

  Naar verschillende structuren voor directe afzet van lokaal voedsel. Doel: concrete opties en beschikbare structuren in kaart brengen én testen in de praktijk.
 • Oprichting voedselcollectief Kans

  Doel: structuur voedselcollectief testen als koploper, zodat volgers kunnen meekijken. Mijlpalen creëren en vieren, zoals de eerste levering van het voedselcollectief.
 • Samenwerking bestendigen

  Tweede groepsbijeenkomst om draagvlak te verstevigen, oplevering projectplan en een intentieverklaring.

(Verwachte) impact

Dit project hebben we zo opgezet, dat andere regio’s er ook mee aan de slag kunnen. De organisatie- en communicatiestructuur van het netwerk is kopieerbaar. En het projectplan biedt inzichten en praktische handvatten hoe je CSA’s kunt inzetten om korte voedselketens in te richten. Zo dragen we bij aan de transitie naar een toekomstbestendig voedselsysteem. Met duurzaam, gezond en lokaal eten, een eerlijk verdienmodel voor de boer en een hechte relatie tussen consumenten en hun eten.