Project 2022 - heden

CrowdAboutNow – Leertraject Crowdfunding voor Boeren

Voedsel en landbouw Mensen verbinden & begeleiden Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Steeds meer boeren in Nederland willen verduurzamen. Toch komt verandering en innovatie in de landbouw slechts traag op gang. Veel boeren lopen namelijk al snel tegen problemen aan. Want los van tijd en kennis, waar haalt de boer het geld vandaan om verduurzaming te bekostigen? Banken en andere financiers zijn doorgaans terughoudend als het gaat om investeren in nieuwe verdienmodellen. Samen met crowdfunding platform CrowdAboutNow geloven wij in de kracht van participatieve financiering om de landbouwtransitie te versnellen.

Het team

Vincent Oberdorf (hij/ hem)

Transitiemaker

Johannes Regelink (hij/ hem)

Transitiemaker

Partner(s)

Onze oplossing

Squarewise stelt samen met CrowdAboutNow boeren in staat om financieel en sociaal kapitaal uit de omgeving te verkrijgen. Crowdfunding biedt niet alleen uitkomst voor de financiering voor een verduurzamingsproject, maar is ook een effectieve manier om een lokaal netwerk van betrokken burgers aan een boerenbedrijf te verbinden. Bij veel individuen en organisatie ontbreekt echter de knowhow en daar biedt dit gezamenlijk initiatief uitkomst voor. Squarewise levert de expertise op gebied van crowdfunding in de landbouw, brengt boeren in verbinding en adviseert hen over het benutten van crowdfunding om ‘sociaal kapitaal’ op te bouwen. Het crowdfunding platform van CrowdAboutNow zorgt ervoor dat onze knowhow direct kan worden toegepast door een groot aantal boeren.

 • Werving en selectie boeren met ideeën

  We doen een oproep aan boeren met een financieringsbehoefte voor innovatieve oplossingen. Aan de hand van een aantal criteria maken we een voorselectie van oplossingen met veel potentie voor een campagne.
 • Workshop van idee naar campagne

  Tijdens een workshop introduceren we de boeren aan de wereld van crowdfunding en faciliteren we sessies waarin de ideeën van deze boeren worden doorontwikkeld tot een uitgewerkt campagneplan. Ook geven we inzicht in de vereiste inspanning en betrokkenheid om een campagne tot een succes te maken.
 • Individueel campagne-traject

  Zodra het campagne-concept voldoet aan de criteria, geven we het stokje over aan CrowdAboutNow. Met hun beproefde online infrastructuur begeleiden zij de boer verder in een individueel campagne-traject.
 • Kennisproduct

  Het houdt niet op bij de afzonderlijke campagnes, we bundelen en verspreiden ook de belangrijkste leerervaringen in een laagdrempelig en toegankelijk kennisproduct. Hiermee willen we zoveel mogelijk boeren introduceren aan crowdfunding.