Project 2021-heden

Kenniscentrum Reeën – Natuurdrone Netwerk

Landbouwtransitie Vernieuwing realiseren

De uitdaging

Bij het maaien van graslanden, met name bij de eerste snede, gaat veel biodiversiteit verloren. Broedende vogels, jonge hazen en reeën worden vaak met behulp van een drone met infraroodcamera wel gevonden, waar ze vanuit een trekker of voorlopend in het land niet gevonden worden. Vanuit de ambitie bij te dragen aan biodiversiteitsherstel in de landbouw helpen we het Kenniscentrum Reeën zich te ontwikkelen tot het natuurdronenetwerk.

Het team

Vincent Oberdorf

Transitiemaker

Johannes Regelink

Transitiemaker

Opdrachtgever(s)

(Verwachte) impact

Door het ontwikkelen van dronetechniek met GPS en GPS-gestuurde trekkers kunnen specifiek waardevolle plekken in graslandepercelen ontzien worden.