Platform31 neemt Wijkkompas over om verduurzaming leefomgeving te versnellen

wijkaanpak Wijkkompas Energie en wonen Vernieuwing realiseren
wijkkompas-stroomversnelling-platform31-1

Mooi nieuws! Stroomversnelling heeft het Wijkkompas overgedragen aan Platform 31.

Een grote mijlpaal. Niet alleen voor het Wijkkompas, maar ook voor Squarewise. Veel van onze transitiemakers hebben de afgelopen jaren namelijk meegewerkt aan de (door)ontwikkeling van het Wijkkompas. Samen met de bevlogen deskundigen van Stroomversnelling.

Integrale blik

Vanuit Stroomversnelling hebben we van begin af aan ons best gedaan om het Wijkkompas een integrale blik te geven. We zijn er, vinden wij, in geslaagd om de perspectieven van alle belanghebbenden er goed in te verweven. Denk aan: gemeente, woningcorporatie, bewoner, marktpartij, financier en netbeheerder (of beheerder van een ander type energienetwerk).

Het Wijkkompas is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen, stevig product en het moment is daar om de kweekvijver te verlaten.

Projectleider Alissa Kerklingh van Platform 31 over de volgende stap: “We richten ons eerst op verdieping van de integrale aanpak. Nu is het Wijkkompas nog primair voor de warmtetransitie. Het koppelen van de warmtetransitie aan andere opgaven zoals klimaatadaptatie en vergroening zorgt voor een betere aansluiting bij bewoners.”

Daar worden we blij van!

Lees meer over de overdracht en de plannen van Platform 31.

Navigatiehulp voor je wijkaanpak
Nog nooit van het Wijkkompas gehoord? Het Wijkkompas is een onafhankelijke navigatiehulp die gemeenten, bewonersinitiatieven, woningcorporaties, bouwers, netbeheerders en andere stakeholders helpt bij het coördineren en realiseren van een geslaagde gebiedsgerichte aanpak. De website is gratis toegankelijk.

De methodiek van het Wijkkompas geeft inzicht in en houvast bij het stapsgewijze proces van een integrale wijkaanpak. Kortom: je behoudt het overzicht en je kunt direct aan de slag zonder dingen te vergeten. En dit alles vanaf nu onder de bezielende leiding van Platform31.